Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 195
32 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195
33 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 257
34 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 213
35 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 243
36 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 233
37 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 310
38 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทร็กเตอร์ ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า พื้นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 3.40 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 233
39 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 191
40 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 220

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th