Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
281 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ก่อนประถมศึกษา รร.เทศบาล2 356
282 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ก่อนประถมศึกษา รร.เทศบาล4 430
283 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันประถมศึกษารร.เทศบาล4 368
284 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาจตุรมุข 404
285 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 395
286 สอบราคาซื้อแผ่นแทรคตีนตะขาบชนิดยาง 390
287 สอบราคาก่อสร้าง คสล.ถนนภูมิรักษ์ 382
288 ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 305
289 สอบราคาสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดเกาะ 334
290 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 455

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th