Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 18
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 40
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุ บริเวณถนนดำเนินเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ประตูเหล็กหล่อ Gate Valveฯ 90
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางลงและบันไดบริเวณตลาดทรัพย์สินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณถนนแปลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
8 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 86
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 รายการ 104
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่ทิ้งขยะตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีการคัดเลือก 109

หน้า 1 จาก 30

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th