Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่ทิ้งขยะตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีการคัดเลือก 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง (แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
3 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2) 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ สำหรับจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 16
6 ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 47
7 ยกเลิกประกาศ ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
9 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 49
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 38

หน้า 1 จาก 29

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th