Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพถนนรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 134
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาข้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 130
73 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 234
74 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18
75 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 122
76 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ โดยทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 30 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 246
77 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสวน 60 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 133
78 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพถนนรถไฟ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 266
79 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 186
80 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเพชรบุรี 133

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity