Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านั่งสแตนเลส โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
53 ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40
54 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 68
55 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะและกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98
56 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 78
57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ 61
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องสื่อ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนนามอญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity