Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
271 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันประถมศึกษารร.เทศบาล2 330
272 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ก่อนประถมศึกษา รร.เทศบาล2 352
273 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ก่อนประถมศึกษา รร.เทศบาล4 426
274 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันประถมศึกษารร.เทศบาล4 364
275 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาจตุรมุข 398
276 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 385
277 สอบราคาซื้อแผ่นแทรคตีนตะขาบชนิดยาง 384
278 สอบราคาก่อสร้าง คสล.ถนนภูมิรักษ์ 377
279 ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 300
280 สอบราคาสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดเกาะ 324

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th