Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
261 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองกระแชง 244
262 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 436
263 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 295
264 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 296
265 ยกเลิกการประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 519
266 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เทศบาล 4 447
267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 306
268 โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกหน้าเขาวัง 405
269 จัดซื้อครุภัณ์ฑห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 399
270 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ หนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 365

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th