Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
241 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 392
242 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 268
243 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยวัดยาง 3 เชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนดำเนินเกษม พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนบันไดอิฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 296
244 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์สอบราคาโครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณสวน 60 พรรษาเป็นที่ทำการชุมชนทรัพย์สิน 347
245 เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านชุมชนพระปรางค์ 386
246 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนไร่ขิง ซอยบริพัตร 5 และซอยเจตน์จำลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 161
247 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) รถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ 220
248 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 213
249 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร 216
250 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ 351

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th