Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยแยกซอยเจตน์จำลอง บ้านเลขที่ 16/14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 109
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องช๊อตไฟฟ้า เพื่อป้องกันลิงบริเวณที่ทำการชุมชนพระนครคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 125
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่ล้างหน้าและแปรงฟันของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 238
186 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 261
187 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 211
188 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพถนนรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 223
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาข้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 193

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th