Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเพชรบุรี 443
182 ประมูลจ้างเหมาขนย้ายขยะและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 387
183 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนคีรีรัถยา ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระนอนถึงถนนบันไดอิฐ (ครั้งที่ 3) 172
184 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูล 634
185 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซอย 3 ถนนท่าหิน 246
186 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหน้าเรือนจำ 282
187 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 219
188 ประมูลโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์การ้อง ตั้งแต่ถนนพงษ์สุริยาถีงถนนท่าหิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 177
189 จ้างเหมาโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำภายในเขตเทศบาลฯ 342
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก 191

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th