Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 สอบราคาก่อสร้าง คสล.ถนนภูมิรักษ์ 331
162 ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 244
163 สอบราคาสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดเกาะ 269
164 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 327
165 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น 270
166 ประมูลจ้างเหมาขนย้ายขยะ 319
167 สอบราคาซื้อกรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมฐาน 520
168 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ครั้งที่๒ 364
169 สอบราคาปรับปรุงฝาระบายน้ำ ซอยข้างสนามกีฬา 255

หน้า 17 จาก 17

17
ถัดไป
สุดท้าย

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity