Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ หนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 312
162 สอบราคาก่อสร้างถนน ซ.แยกซ.เสลาธงหน้าบ้านเลขที่ 28 272
163 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ดินบ้านคลองยาง 276
164 โครงการปรับปรุงฝาระบายน้ำ ซอย2/1 ทรัพย์สิน 284
165 ประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 284
166 สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข วัดธ่อ 307
167 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันประถมศึกษารร.เทศบาล3 320
168 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ก่อนประถมศึกษา รร.เทศบาล3 299
169 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันประถมศึกษารร.เทศบาล2 279
170 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ก่อนประถมศึกษา รร.เทศบาล2 306

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity