Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ 85
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องสื่อ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนนามอญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้องหน้าระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยแยกซอยเจตน์จำลอง บ้านเลขที่ 16/14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 94
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องช๊อตไฟฟ้า เพื่อป้องกันลิงบริเวณที่ทำการชุมชนพระนครคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 131
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 112
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่ล้างหน้าและแปรงฟันของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th