Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2562 15
12 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ 25
13 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ 14
14 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 24
15 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ให้มารับเงินประกันสัญญา 9
16 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 23
17 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวน่านเมืองเก่าเพชรบุรี เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for all) 12
18 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทร็กเตอร์ ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า พื้นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 3.40 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 37
20 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th