Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 43
12 ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 111
13 ยกเลิกประกาศ ประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 90
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
15 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 117
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 88
17 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี งบประมาณปี 2563 51
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุ บริเวณถนนดำเนินเกษม 80
19 ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง (แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 141
20 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง (แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding 159

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th