Thai English

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครื่องบันทึกภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 7
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณซอยกล้วยไม้ ถนนโพธิ์การ้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 12
6 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครื่องบันทึกภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฯ ป้องกันนกพิราบเข้าบริเวณภายในฝ้าใต้โครงหลังคาของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 176
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานพักขยะ บริเวณที่ดินเทศบาลฯ ตำบลบ้านกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 17

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity