Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสีและการประกวดเรียงความ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 70
92 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 69
93 ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 82
94 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 59
95 การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว 50
96 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 953
97 ประชาสัมพันธ์์ กำหนดการรับเสื้อและเบอร์ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 106
98 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีตรุษจีน 72
99 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70
100 โรคและภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว 97
101 "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเกษก 100
102 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" 122
103 กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 204
104 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 183
105 การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2562 98
106 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 234
107 การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี 90
108 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานส่งเสริมสุขภาพ เปิดบริการคลินิกพิเศษ "หมอพอเพียง" 87
109 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักจากสภาวะอากาศแปรปรวน 78
110 การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 69
111 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 319
112 8 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน 167
113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังเพื่อสุขภาพ 151
114 โครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562" 58
115 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 69
116 คู่มือแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 56
117 ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมพายุโซนร้อน "โพดุล" 112
118 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม 79
119 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาของครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) โดยนางสมรักษ์ ชื่นอร่าม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 187
120 ประชาสัมพันธ์เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชร 54

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th