Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 405
92 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 286
93 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา 379
94 รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า 246
95 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ 266
96 ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 90 ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 395
97 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(ตักบาตรเทโว) เนื่องในวันออกพรรษา 385
98 รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 170
99 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะ การดำรงชีวิตอยู่ และการตรวจสอบสถานะความพิการ ของคนพิการ 543
100 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร 182
101 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาล 189
102 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน 144
103 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "อาสาสมัครดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" 132
104 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 138
105 โรคมือ เท้า ปาก ร่วมกันเฝ้าระวัง!!เพื่อป้องกันการระบาด 820
106 กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐ เร่งกำจัดผักตบชวา พร้อมวางมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 315
107 ยุงลาย ตัวร้ายที่ต้องช่วยกันกำจัด 925
108 กิจกรรม “รวมพลังชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด” 338
109 กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน “พลังใจวัยใส ร่วมต้านยาเสพติด” 1281
110 โครงการอยุธยาที่มีชีวิต กิจกรรมทอดน่องท่องเมืองเพชร 192
111 ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา รร.ท.2 212
112 ประกาศ ผลการคัดเลือก หัวหน้าสำนักปลัด 472
113 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 492
114 รับสมัครสอบคัดเลือก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 382
115 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 474
116 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ปิคอัพตอนครึ่ง 236
117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง 512
118 ประกาศ คู่มืองานบริการประชาชน (เพิ่มเติม) 268
119 การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2480
120 นายกยุทธ ต้อนรับนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 353

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity