Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา รร.ท.2 195
92 ประกาศ ผลการคัดเลือก หัวหน้าสำนักปลัด 441
93 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 474
94 รับสมัครสอบคัดเลือก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 352
95 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 457
96 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ปิคอัพตอนครึ่ง 213
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง 495
98 ประกาศ คู่มืองานบริการประชาชน (เพิ่มเติม) 246
99 การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2460
100 นายกยุทธ ต้อนรับนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 336
101 คู่มืองานบริการประชาชน 251
102 คณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 173
103 ่ผลสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 349
104 ผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนง.ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล 311
105 ประกาศเวลา และสถานที่คัดเลือก 368
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารทม.เพชรบุรี 338
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร 334
108 "พลังใจส่งไปเนปาล" 219
109 นายกยุทธฯ ร่วมงาน“เพชรบุรีดีจัง...ไม่รู้จบ” 286
110 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 441
111 รับสมัครคัดเลือก "หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป" 366
112 ผลการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 325
113 โครงการฝึกทักษะกีฬาและนันทนาการ 2558 326
114 ผลการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาล 285
115 ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการ 207
116 ศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 274
117 ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกปลัดเทศบาล 278
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 575
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รองผอ.รร.เทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 427
120 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 425

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity