Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 คู่มืองานบริการประชาชน 245
92 คณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 167
93 ่ผลสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 342
94 ผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนง.ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล 307
95 ประกาศเวลา และสถานที่คัดเลือก 363
96 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารทม.เพชรบุรี 332
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร 329
98 "พลังใจส่งไปเนปาล" 213
99 นายกยุทธฯ ร่วมงาน“เพชรบุรีดีจัง...ไม่รู้จบ” 282
100 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 435
101 รับสมัครคัดเลือก "หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป" 362
102 ผลการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 322
103 โครงการฝึกทักษะกีฬาและนันทนาการ 2558 323
104 ผลการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาล 280
105 ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการ 200
106 ศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 266
107 ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกปลัดเทศบาล 270
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 565
109 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รองผอ.รร.เทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 418
110 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 416
111 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม 312
112 รับสมัครสอบคัดเลือกรองผอ.รร. ท.1 392
113 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล 343
114 “ซีตี้ทัวร์เมืองเพชร” (City Tour) 510
115 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน 260
116 กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า 266
117 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 297
118 ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 316
119 เอกสารข่าวเทศบาลเมืองเพชรบุรี 345
120 การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด “MISS TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL” 762

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity