Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 สายตรง COVID-19 จังหวัดเพชรบุรี 101
62 ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ฯ สามารถตรวจหาโควิต-19 ฟรี!! 147
63 How to...คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ 73
64 ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด ควรดูแลอย่างไร? 109
65 COVID-19 ติดได้อย่างไร 210
66 How to...ทำความสะอาด 76
67 ประชาชนทั่วไป เมื่อไหร่ต้องไปตรวจ COVID-19 205
68 ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล แยกตัวเองให้ครบ 14 วัน 57
69 ข้อปฏิบัติตนของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 39
70 7 สิ่งที่ corona virus กลัว 299
71 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 32
72 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 40
73 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรแยกตัวเองให้ครบ 14 วัน 120
74 งดจัดกิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ 35
75 ประชาสัมพันธ์เลื่อนโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ (ว่ายน้ำและฟุตซอล) ทั้ง ๒ รุ่น 50
76 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ รับสมัครผู้สนใจเรียนว่ายน้ำและฟุตซอล ประจำปี พ.ศ.2563 43
77 หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ร้านสำเพ็งเพชรบุรี 31
78 เชิญชวนทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ 43
79 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 70
80 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี 94
81 มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 112
82 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการอาหาร โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 122
83 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 732
84 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2563 90
85 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่เกษตร เศษวัสดุครัวเรือน และเศษมูลฝอยกลางแจ้ง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี 489
86 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50v - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 76
87 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 84
88 จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชม การแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง 217
89 ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "หนุมานชาญกำแหง" ในวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี 134
90 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 176

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th