Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 การจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี 358
32 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 138
33 โรคไข้เลือดออกป้องกันและควบคุมได้ 118
34 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITAS) 128
35 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 136
36 ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 92
37 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ปิดการจราจรถนนไชยสุรินทร์และถนนนามอญ ช่วงบริเวณทางลอดสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเพชรบุรี 120
38 รายงานสถิติผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 137
39 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 150
40 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุซึ่งได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 105
41 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 93
42 สถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 77
43 คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคสิ่งของ หรืออาหาร 70
44 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1411 (พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 4/2563) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี 96
45 ถึงเวลาที่คนไทยต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน 88
46 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 52
47 การป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 80
48 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรีขอให้ผู้ที่มีนัดตรวจรับยา ติดต่อศูนย์ฯ หมายเลข 032-425010 ในวันเวลาราชการ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้รับบริการ 98
49 เทศบาลเมืองเพชรบุรีรับมอบแอลกอฮอล์ 95% และยางยืด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 58
50 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ 61
51 คำแนะนำสำหรับตลาดป้องกันไวรัสโควิด-19 196
52 8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 146
53 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ขอประกาศขอความร่วมมือ 184
54 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งดให้บริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 328
55 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง งดการจัดกิจกรรมและงดการจัดการเรียนการสอน 281
56 จุดตั้งด่านความมั่นคง ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 57
57 ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ประจำปีการศึกษา 2563 176
58 ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 523
59 ขอให้ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลแจ้งข้อมูลของท่านต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค 162
60 พบคนจากพื้นที่เสี่ยงกลับบ้าน แจ้งผ่านไลน์ได้เลย 70

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th