Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 121
32 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 46
33 การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 43
34 แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน 60
35 กำหนดให้การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 48
36 โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน กิจกรรมที่ 3 รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ 58
37 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 12
38 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 63
39 ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์และ Facebook เทศบาลฯ ผ่านทาง QR CODE 111
40 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 82
41 การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 106
42 ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง! ยังเป็นๆ 123
43 โรงเรียนธรรมิกวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 117
44 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว 118
45 เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 179
46 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 190
47 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 124
48 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเรียงความ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 236
49 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 103
50 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 189
51 ตรวจสิทธิ์แลกฟรี ขยายเวลาเพิ่มถึง 31 มีนาคม 2561 94
52 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี 193
53 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018 132
54 สถานะการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี 147
55 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ 168
56 กำหนดการรับคำขอการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 146
57 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 116
58 กิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 139
59 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา 214
60 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะการดำรงชีวิตอยู่ และตรวจสอบสถานะความพิการของคนพิการ 220

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity