Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
241 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ปิคอัพตอนครึ่ง 340
242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง 630
243 การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2561
244 นายกยุทธ ต้อนรับนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 419
245 คณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 238
246 ่ผลสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 421
247 ผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนง.ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล 353
248 ประกาศเวลา และสถานที่คัดเลือก 477
249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารทม.เพชรบุรี 390
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร 396
251 "พลังใจส่งไปเนปาล" 300
252 นายกยุทธฯ ร่วมงาน“เพชรบุรีดีจัง...ไม่รู้จบ” 357
253 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 489
254 รับสมัครคัดเลือก "หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป" 463
255 ผลการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 378
256 โครงการฝึกทักษะกีฬาและนันทนาการ 2558 401
257 ผลการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาล 329
258 ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการ 280
259 ศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 391
260 ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกปลัดเทศบาล 340
261 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 674
262 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รองผอ.รร.เทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 485
263 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 565
264 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม 357
265 รับสมัครสอบคัดเลือกรองผอ.รร. ท.1 479
266 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล 429
267 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน 330
268 กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า 323
269 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 352
270 ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 438

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th