Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม 318
122 รับสมัครสอบคัดเลือกรองผอ.รร. ท.1 398
123 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล 355
124 “ซีตี้ทัวร์เมืองเพชร” (City Tour) 528
125 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน 267
126 กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า 276
127 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 305
128 ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 324
129 เอกสารข่าวเทศบาลเมืองเพชรบุรี 352
130 การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด “MISS TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL” 769
131 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี3ปี (2558-60) 367
132 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่1 2558 386
133 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 281
134 ยกเลิกการประกาศบ้านมั่นคง 572
135 กิจกรรมพัฒนาคลองวัดเกาะ 415
136 ประกาศสอบพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 905
137 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย 470
138 แบบคำร้องเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 381
139 “เมืองเพชร ฟู๊ด แอนด์ เลิฟ แฟร์ ๒๕๕๗” 671
140 รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 766
141 ประกาศเลือกตั้งประธานชุมชน 806
142 แบบสำรวจความพึงพอใจ 718
143 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 877
144 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1227
145 ประกาศจดทะเบียนต่างด้าวประจำปี 2556 804

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity