Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี3ปี (2558-60) 359
122 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่1 2558 379
123 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 274
124 ยกเลิกการประกาศบ้านมั่นคง 565
125 กิจกรรมพัฒนาคลองวัดเกาะ 408
126 ประกาศสอบพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 900
127 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย 461
128 แบบคำร้องเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 377
129 “เมืองเพชร ฟู๊ด แอนด์ เลิฟ แฟร์ ๒๕๕๗” 669
130 รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 759
131 ประกาศเลือกตั้งประธานชุมชน 796
132 แบบสำรวจความพึงพอใจ 715
133 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 867
134 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1218
135 ประกาศจดทะเบียนต่างด้าวประจำปี 2556 801

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity