Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 111
122 มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 69
123 การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 87
124 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 61
125 ประชาสัมพันธ์การเพิ่มการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 68
126 กำหนดการตรวจสอบและรับรองสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.2562 155
127 การป้องกันระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสาร์ทจีน 55
128 บทความทางวิชาการ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน : แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสมรรถภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 524
129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี แจ้งเขตการให้บริการเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว (One Touch Service) 122
130 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ ปี พ.ศ.2562 62
131 แจ้งการดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนพานิชเจริญ 69
132 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562 127
133 สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) 114
134 ประกาศรับสมัครประธานกรรมการชุมชน 91
135 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน 100
136 ประธานอาเซียน 2562 99
137 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS) 116
138 พิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 81
139 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 132
140 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปี 2562 100
141 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 77
142 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล้ก PM2.5 117
143 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 88
144 โครงการตรวจสารพันธุกรรม 94
145 เตือนผู้ประกอบการและประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างขอให้ผู้ประกอบการงดจำหน่ายหรือจัดวางสิเนค้าเพื่อการค้า 86
146 เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 184
147 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจรจัดและแมวจรจัด ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 154
148 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 385
149 วันมาฆบูชา 2562 237
150 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่เกษตร เศษวัสดุครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี 280

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th