Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 คู่มืองานบริการประชาชน 266
122 คณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 182
123 ่ผลสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 361
124 ผลการคัดเลือกแต่งตั้งพนง.ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล 319
125 ประกาศเวลา และสถานที่คัดเลือก 379
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารทม.เพชรบุรี 345
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร 344
128 "พลังใจส่งไปเนปาล" 227
129 นายกยุทธฯ ร่วมงาน“เพชรบุรีดีจัง...ไม่รู้จบ” 299
130 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 452
131 รับสมัครคัดเลือก "หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป" 389
132 ผลการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 336
133 โครงการฝึกทักษะกีฬาและนันทนาการ 2558 334
134 ผลการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาล 295
135 ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการ 219
136 ศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 295
137 ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกปลัดเทศบาล 289
138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 589
139 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รองผอ.รร.เทศบาล1วัดแก่นเหล็ก 441
140 โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 440
141 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม 324
142 รับสมัครสอบคัดเลือกรองผอ.รร. ท.1 416
143 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาปลัดเทศบาล 372
144 “ซีตี้ทัวร์เมืองเพชร” (City Tour) 545
145 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน 283
146 กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า 290
147 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 319
148 ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 338
149 เอกสารข่าวเทศบาลเมืองเพชรบุรี 367
150 การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด “MISS TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL” 793

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity