Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS) 4
2 พิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 13
3 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 11
4 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปี 2562 13
5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 9
6 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล้ก PM2.5 10
7 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 21
8 โครงการตรวจสารพันธุกรรม 13
9 เตือนผู้ประกอบการและประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างขอให้ผู้ประกอบการงดจำหน่ายหรือจัดวางสิเนค้าเพื่อการค้า 12
10 เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 12
11 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจรจัดและแมวจรจัด ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 19
12 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 18
13 วันมาฆบูชา 2562 25
14 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่เกษตร เศษวัสดุครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี 44
15 กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว 21
16 การเฝ้าระวังภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 37
17 งานพระนครคีรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 31
18 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 27
19 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือมิให้กระทำการเผากลางแจ้ง เช่น การเผาขยะมูลฝอย การเผาใบไม้ กิ่งไม้ 47
20 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 42
21 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 63
22 ประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 70
23 เฝ้าระวังพายุ "ปาบึก" (PABUK) 39
24 ประชาสัมพันธ์หลักปฏิบัติในการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ 27
25 เมาไม่ขับช่วงปีใหม่ 28
26 ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ในช่วงปีใหม่ 29
27 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดเว้นการจุดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โคมลอย โคมไฟ และวัตถุอันตราย เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 42
28 เทศบาลเมืองเพชรบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 42
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2561 48
30 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS) 52

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity