Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์และ Facebook เทศบาลฯ ผ่านทาง QR CODE -
2 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 12
3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26
5 การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 26
6 ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง! ยังเป็นๆ 42
7 โรงเรียนธรรมิกวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 39
8 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว 43
9 เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 61
10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 49
11 การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 47
12 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 62
13 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 58
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 53
15 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 49
16 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเรียงความ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 113
17 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 48
18 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 90
19 ตรวจสิทธิ์แลกฟรี ขยายเวลาเพิ่มถึง 31 มีนาคม 2561 41
20 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 40
21 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี 75
22 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018 61
23 สถานะการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี 91
24 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 2 68
25 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ 72
26 กำหนดการรับคำขอการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 59
27 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 63
28 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 58
29 กิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 70
30 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา 154

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

     
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity