Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทศบาลเมืองเพชรบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 4
2 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 5
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2561 5
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS) 12
5 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2561 20
6 สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี (มกราคม - ตุลาคม 2561) 10
7 การประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยิน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) 9
8 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2561 29
9 นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 22
10 รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 18
11 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2561 19
12 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชานในจังหวัด 118
13 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้าน 4H 27
14 การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 13
15 ขอเชิญชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง 13 ต.ค. 61 27
16 การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16
17 แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ 21
18 รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี 2561 29
19 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 19
20 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 42
21 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 29
22 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 68
23 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Code of Conduct) 25
24 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 63
25 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 96
26 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 34
27 การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 34
28 แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน 44
29 กำหนดให้การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 38
30 โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน กิจกรรมที่ 3 รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ 49

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity