Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1
2 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2
3 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 11
4 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Code of Conduct) 2
5 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 10
6 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 14
7 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 6
8 การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 9
9 แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน 16
10 กำหนดให้การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 16
11 โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน กิจกรรมที่ 3 รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ 16
12 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 32
13 ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์และ Facebook เทศบาลฯ ผ่านทาง QR CODE 38
14 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 49
15 การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 65
16 ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง! ยังเป็นๆ 74
17 โรงเรียนธรรมิกวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 83
18 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว 81
19 เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 117
20 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 109
21 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 91
22 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเรียงความ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 147
23 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 74
24 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 126
25 ตรวจสิทธิ์แลกฟรี ขยายเวลาเพิ่มถึง 31 มีนาคม 2561 65
26 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี 119
27 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018 93
28 สถานะการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี 117
29 ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ 112
30 กำหนดการรับคำขอการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 92

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity