Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 195
82 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ปิดการจราจรถนนไชยสุรินทร์และถนนนามอญ ช่วงบริเวณทางลอดสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเพชรบุรี 237
83 รายงานสถิติผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 253
84 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 325
85 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุซึ่งได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 254
86 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 173
87 สถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 120
88 คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคสิ่งของ หรืออาหาร 97
89 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1411 (พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 4/2563) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี 195
90 ถึงเวลาที่คนไทยต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน 190

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th