Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ฉบับที่ 5 117
62 แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205
63 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา 270
64 การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนอึล 63
65 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" 213
66 ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 221
67 การสำรวจรังวัดพร้อมจัดทำหมุดอ้างอิงและจุดควบคุมภาพถ่าย 94
68 ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือ-ป้องกัน อันตรายจากดินถล่ม 252
69 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่ 241
70 ปภ.แนะรับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า 316

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th