Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
331 เอกสารข่าวเทศบาลเมืองเพชรบุรี 445
332 การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด “MISS TEEN TO BE NUMBER ONE IDOL” 985
333 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี3ปี (2558-60) 421
334 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่1 2558 488
335 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2558 395
336 ยกเลิกการประกาศบ้านมั่นคง 697
337 กิจกรรมพัฒนาคลองวัดเกาะ 466
338 ประกาศสอบพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 953
339 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย 547
340 แบบคำร้องเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 449

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th