Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 กิจกรรม "เทศบาลปันยิ้ม" หนึ่งในภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ฯลฯ 187
92 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 346
93 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 166
94 ร่วมทำความสะอาดบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 267
95 รองฯพลยุทธเยี่ยมชมการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 173
96 พิธีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558 207
97 เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 215
98 ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 276
99 ประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนมิถุนายน58 213
100 เปิดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต 234
101 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2558 268
102 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองโคกหล่อ 224
103 ปลัดจรุงศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โนนสะอาด 328
104 นายกยุทธฯ ต้อนรับ นายกผดุง น้อยจันทร์ อบต.เชียงคาน 300
105 นายกยุทธฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม. 206
106 วันเทศบาล2558 260
107 ประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2558 188
108 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าเมืองเพชร 224
109 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล Thailand Music Festival 250
110 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 247
111 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์และทอดน่องท่องเมืองเพชร ปี 58 261
112 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 239
113 รองกิตติพงษ์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 229
114 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 219
115 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี 158
116 ร่วมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศ 163
117 "เพชรบุรีดีจัง" 208
118 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 204
119 ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 186
120 อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯมณเฑียร ทองนิตย์ 239

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity