Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล "กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 177
92 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อ จังหวัดจันทบุรี 380
93 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง 195
94 กิจกรรม "เทศบาลปันยิ้ม" หนึ่งในภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ฯลฯ 194
95 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 354
96 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 169
97 ร่วมทำความสะอาดบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 273
98 รองฯพลยุทธเยี่ยมชมการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 176
99 พิธีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558 210
100 เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 218
101 ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 281
102 ประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนมิถุนายน58 217
103 เปิดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต 238
104 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2558 273
105 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองโคกหล่อ 229
106 ปลัดจรุงศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โนนสะอาด 333
107 นายกยุทธฯ ต้อนรับ นายกผดุง น้อยจันทร์ อบต.เชียงคาน 308
108 นายกยุทธฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม. 209
109 วันเทศบาล2558 264
110 ประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2558 189
111 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าเมืองเพชร 229
112 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล Thailand Music Festival 255
113 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 250
114 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์และทอดน่องท่องเมืองเพชร ปี 58 263
115 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 242
116 รองกิตติพงษ์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 233
117 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 222
118 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี 161
119 ร่วมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศ 166
120 "เพชรบุรีดีจัง" 211

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity