Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 37
62 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 35
63 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน บริเวณถนนซอยหลังตึกพานิชเจริญ 60
64 รวมพลังคนเมืองเพชร... ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 40
65 ชี้แจงมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 31
66 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนพานิชเจริญ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 40
67 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจร้านค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 73
68 อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมทำเจลแอลกอฮอล์ 32
69 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด 31
70 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 546
71 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 26
72 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 42
73 กิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล 60
74 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ 51
75 กิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 48
76 ประชุมชี้แจงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 44
77 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 52
78 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 66
79 งานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2563 83
80 งานวันครู ประจำปี 2563 69
81 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 90
82 เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 81
83 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 131
84 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 97
85 พิธีเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 113
86 จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 98
87 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 102
88 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 112
89 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 61
90 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 57

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th