Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
271 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 387
272 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 461
273 นายกฯมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา 435
274 ประชุมผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 449
275 ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส 439
276 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์–ถนนสายข้าวแช่ ปี57 534
277 นายกฯมอบเงินแก่มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ 520
278 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 560
279 วันเทศบาล ประจำปี 2557 443
280 ต้อนรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย 536
281 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง 725
282 ผู้ว่าเมืองเพชร ปล่อยปลา เนื่องในวันปีใหม่ไทย 447
283 ทอดน่องท่องเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง นั่งรถ ชมเมือง 487
284 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรอบต. 413
285 ประเพณีสงกรานต์ 2557 454
286 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต 660
287 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ปี 57 590

หน้า 10 จาก 10

10
ถัดไป
สุดท้าย

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th