Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
241 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 385
242 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 273
243 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 362
244 ตรุษจีน 2558 409
245 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 366
246 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 395
247 กิจกรรมรถรางนำเที่ยวเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi City Tour) 460
248 มอบรางวัลในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 370
249 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 374
250 วันปิยมหาราช 2557 409
251 ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2557 338
252 ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ และ EM Ball ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี 337
253 กิจกรรมตักบาตรเทโว 341
254 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 297
255 มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รพ.พระจอมเกล้า 397
256 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 319
257 ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 366
258 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 348
259 พบแกนนำชุมชนประจำเดือนกันยายน 2557 283
260 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2557 317
261 นายกยุทธฯ กล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่พนักงานเทศบาลฯ 539
262 รองพลยุทธ อังกินันทน์ ต้อนรับนายเหนียน ก้วน จิน 438
263 นายเหนียน ก้วน จิน เข้าเยี่ยมคารวะนายกยุทธ 349
264 ต้อนรับ นายเหนียน ก้วน จิน รองเลขานุการประจำสำนักงานเมืองหูหลูเต่า 378
265 โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 387
266 รก.ปลัดฯ รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทน อบจ.ชุมพร 400
267 รก.ปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ 468
268 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ 419
269 รับมอบหนังสือจากนายชาตรี วีวงษ์ 400
270 เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมที่เมืองหูหลู่เต่า 422

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th