Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
211 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 205
212 ร่วมทำความสะอาดบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 336
213 รองฯพลยุทธเยี่ยมชมการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 200
214 พิธีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558 234
215 เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 232
216 ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 328
217 ประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนมิถุนายน58 243
218 เปิดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต 272
219 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2558 306
220 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองโคกหล่อ 263
221 ปลัดจรุงศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โนนสะอาด 364
222 นายกยุทธฯ ต้อนรับ นายกผดุง น้อยจันทร์ อบต.เชียงคาน 349
223 นายกยุทธฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม. 243
224 วันเทศบาล2558 291
225 ประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2558 214
226 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าเมืองเพชร 255
227 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล Thailand Music Festival 286
228 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 281
229 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์และทอดน่องท่องเมืองเพชร ปี 58 303
230 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 269
231 รองกิตติพงษ์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 266
232 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 254
233 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี 185
234 ร่วมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศ 194
235 "เพชรบุรีดีจัง" 247
236 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 235
237 ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 226
238 อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯมณเฑียร ทองนิตย์ 342
239 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 381
240 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 269

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th