Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 288
152 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 333
153 กิจกรรมรถรางนำเที่ยวเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi City Tour) 408
154 มอบรางวัลในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 306
155 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 313
156 วันปิยมหาราช 2557 355
157 ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2557 296
158 ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ และ EM Ball ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี 304
159 กิจกรรมตักบาตรเทโว 310
160 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 274
161 มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รพ.พระจอมเกล้า 359
162 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 297
163 ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 338
164 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 323
165 พบแกนนำชุมชนประจำเดือนกันยายน 2557 259
166 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2557 298
167 นายกยุทธฯ กล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่พนักงานเทศบาลฯ 504
168 รองพลยุทธ อังกินันทน์ ต้อนรับนายเหนียน ก้วน จิน 397
169 นายเหนียน ก้วน จิน เข้าเยี่ยมคารวะนายกยุทธ 322
170 ต้อนรับ นายเหนียน ก้วน จิน รองเลขานุการประจำสำนักงานเมืองหูหลูเต่า 330
171 โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 370
172 รก.ปลัดฯ รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทน อบจ.ชุมพร 377
173 รก.ปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ 418
174 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ 393
175 รับมอบหนังสือจากนายชาตรี วีวงษ์ 377
176 เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมที่เมืองหูหลู่เต่า 388
177 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 369
178 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 442
179 นายกฯมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา 412
180 ประชุมผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 429

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity