Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 359
152 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 431
153 นายกฯมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา 398
154 ประชุมผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 416
155 ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส 386
156 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์–ถนนสายข้าวแช่ ปี57 494
157 นายกฯมอบเงินแก่มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ 484
158 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 486
159 วันเทศบาล ประจำปี 2557 411
160 ต้อนรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย 501
161 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง 674
162 ผู้ว่าเมืองเพชร ปล่อยปลา เนื่องในวันปีใหม่ไทย 416
163 ทอดน่องท่องเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง นั่งรถ ชมเมือง 449
164 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรอบต. 365
165 ประเพณีสงกรานต์ 2557 412
166 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต 620
167 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ปี 57 556

หน้า 6 จาก 6

6
ถัดไป
สุดท้าย

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity