Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ 384
152 รับมอบหนังสือจากนายชาตรี วีวงษ์ 372
153 เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมที่เมืองหูหลู่เต่า 380
154 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 362
155 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 434
156 นายกฯมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา 403
157 ประชุมผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 420
158 ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส 392
159 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์–ถนนสายข้าวแช่ ปี57 498
160 นายกฯมอบเงินแก่มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ 486
161 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 491
162 วันเทศบาล ประจำปี 2557 416
163 ต้อนรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย 504
164 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง 678
165 ผู้ว่าเมืองเพชร ปล่อยปลา เนื่องในวันปีใหม่ไทย 419
166 ทอดน่องท่องเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง นั่งรถ ชมเมือง 452
167 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรอบต. 369
168 ประเพณีสงกรานต์ 2557 416
169 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต 623
170 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ปี 57 558

หน้า 6 จาก 6

6
ถัดไป
สุดท้าย

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity