Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 307
122 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 240
123 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 276
124 ตรุษจีน 2558 321
125 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 276
126 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 311
127 กิจกรรมรถรางนำเที่ยวเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi City Tour) 392
128 มอบรางวัลในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 294
129 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 299
130 วันปิยมหาราช 2557 340
131 ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2557 281
132 ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ และ EM Ball ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี 292
133 กิจกรรมตักบาตรเทโว 297
134 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 265
135 มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รพ.พระจอมเกล้า 346
136 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 286
137 ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 327
138 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 310
139 พบแกนนำชุมชนประจำเดือนกันยายน 2557 247
140 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2557 286
141 นายกยุทธฯ กล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่พนักงานเทศบาลฯ 488
142 รองพลยุทธ อังกินันทน์ ต้อนรับนายเหนียน ก้วน จิน 383
143 นายเหนียน ก้วน จิน เข้าเยี่ยมคารวะนายกยุทธ 308
144 ต้อนรับ นายเหนียน ก้วน จิน รองเลขานุการประจำสำนักงานเมืองหูหลูเต่า 317
145 โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 359
146 รก.ปลัดฯ รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทน อบจ.ชุมพร 359
147 รก.ปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ 405
148 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ 380
149 รับมอบหนังสือจากนายชาตรี วีวงษ์ 367
150 เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมที่เมืองหูหลู่เต่า 378

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity