Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 208
122 ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 190
123 อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯมณเฑียร ทองนิตย์ 243
124 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 311
125 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 244
126 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 280
127 ตรุษจีน 2558 326
128 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 280
129 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 316
130 กิจกรรมรถรางนำเที่ยวเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi City Tour) 396
131 มอบรางวัลในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 296
132 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 303
133 วันปิยมหาราช 2557 344
134 ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2557 286
135 ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ และ EM Ball ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี 296
136 กิจกรรมตักบาตรเทโว 302
137 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 267
138 มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รพ.พระจอมเกล้า 350
139 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 290
140 ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 330
141 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 312
142 พบแกนนำชุมชนประจำเดือนกันยายน 2557 250
143 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2557 290
144 นายกยุทธฯ กล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่พนักงานเทศบาลฯ 494
145 รองพลยุทธ อังกินันทน์ ต้อนรับนายเหนียน ก้วน จิน 387
146 นายเหนียน ก้วน จิน เข้าเยี่ยมคารวะนายกยุทธ 312
147 ต้อนรับ นายเหนียน ก้วน จิน รองเลขานุการประจำสำนักงานเมืองหูหลูเต่า 320
148 โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 362
149 รก.ปลัดฯ รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทน อบจ.ชุมพร 366
150 รก.ปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ 408

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity