Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ 98
122 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 105
123 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 179
124 รางวัลสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 163
125 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 119
126 กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเพชรบุรี 103
127 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 103
128 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 123
129 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 141
130 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 54
131 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 55
132 ประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 75
133 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 117
134 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 148
135 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑ 117
136 พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๘ ปี 112
137 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 87
138 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 133
139 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 117
140 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 281
141 โครงการประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ 51
142 โครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2561 697
143 การจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2561 269
144 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 822
145 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 254
146 จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 296
147 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 337
148 ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560 464
149 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 340
150 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 412

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th