Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 รองฯพลยุทธเยี่ยมชมการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 184
122 พิธีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558 219
123 เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 225
124 ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 290
125 ประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนมิถุนายน58 225
126 เปิดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต 246
127 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2558 283
128 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองโคกหล่อ 238
129 ปลัดจรุงศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โนนสะอาด 341
130 นายกยุทธฯ ต้อนรับ นายกผดุง น้อยจันทร์ อบต.เชียงคาน 318
131 นายกยุทธฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม. 219
132 วันเทศบาล2558 271
133 ประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2558 194
134 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าเมืองเพชร 237
135 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล Thailand Music Festival 262
136 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 259
137 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์และทอดน่องท่องเมืองเพชร ปี 58 275
138 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 251
139 รองกิตติพงษ์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 240
140 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 231
141 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี 168
142 ร่วมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศ 174
143 "เพชรบุรีดีจัง" 220
144 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 216
145 ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 199
146 อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯมณเฑียร ทองนิตย์ 260
147 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 320
148 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 251
149 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 293
150 ตรุษจีน 2558 336

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity