Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑ 17
2 พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๘ ปี 19
3 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 13
4 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9
5 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 8
6 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 105
7 โครงการประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ 7
8 โครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2561 182
9 การจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2561 127
10 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 386
11 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 109
12 จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 175
13 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 194
14 ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560 237
15 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 189
16 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 195
17 กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 176
18 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จ.กระบี่ 198
19 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 160
20 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2560 216
21 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จ.หนองคาย 158
22 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าอวยพรหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 278
23 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 225
24 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 171
25 กิจกรรมประเมินอาสาสมัครสาธารณสุขดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2560 184
26 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 255
27 "ทำดีเพื่อพ่อ"ร่วมกันบริจาคโลหิตทำดีเพื่อน้อมถวายความอาลัย 234
28 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมในพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 152
29 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 202
30 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 235

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity