Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 5
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 6
3 รางวัลสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 18
4 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 13
5 กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเพชรบุรี 26
6 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 13
7 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 24
8 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11
9 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8
10 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 6
11 ประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 8
12 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 10
13 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 8
14 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑ 37
15 พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๘ ปี 34
16 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 27
17 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20
18 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 18
19 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 122
20 โครงการประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ 14
21 โครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2561 248
22 การจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2561 143
23 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 442
24 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 116
25 จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 184
26 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 209
27 ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560 254
28 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 201
29 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 208
30 กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 187

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity