Thai English

 

ประมวลภาพกิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
2 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 -
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 15
4 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 64
5 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 65
6 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563 51
7 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ตามแผนปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนนประจำเดือนกันยายน 2563 40
8 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำเดือนกันยายน 2563 55
9 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำสัปดาห์ที่ 8-14 กันยายน 2563 86
10 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 93
11 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 72
12 การประชุมแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน 95
13 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 84
14 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบ้านพักอาศัยพังทลาย 68
15 ล้างทำความสะอาดถนนและลอกท่อระบายน้ำ 69
16 การปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์ 73
17 ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองแก้มลิง 65
18 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 60
19 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 21
20 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28
21 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563 63
22 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 67
23 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ 24
24 ตรวจเยี่ยมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพ 90
25 การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 76
26 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 33
27 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563 55
28 ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP 107
29 จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ" 78
30 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 37
31 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 65
32 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 38
33 โครงการปันน้ำใจ อสม. ผู้กล้าแนวหน้าโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรี 35
34 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 41
35 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 ณ บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ถนนพงษ์สุริยา และถนนสุรินทร์ฦๅชัย 54
36 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 35
37 การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 47
38 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 64
39 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 86
40 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ณ ร้านข้าวแช่ตลาดริมน้ำ ร้านรสนิรันดร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง ร้านเพ็ญพริกเผ็ด และโรงครัววัดข่อย 46
41 เทศบาลเมืองเพชรบุรีออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม (เพิ่มเติม) ถนนท่าสรง และถนนพานิชเจริญ จำนวน 13 ร้าน 45
42 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม ถนนคลองกระแชง และถนนบริพัตร จำนวน 12 ร้าน 77
43 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรีและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 41
44 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการในด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร พร้อมทั้งแจกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว 78
45 การแจกหน้ากากผ้า 17 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 49
46 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนโพธิ์การ้อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 53
47 การตรวจประเมินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 52
48 ประชุมติดตามการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 48
49 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนดำเนินเกษม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 32
50 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (7 เมษายน 2563) 45
51 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (3 เมษายน 2563) 49
52 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบแอลกอฮอล์ 42
53 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ตลาดสด และศาลาพักรถผู้โดยสาร 44
54 ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 34
55 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 31
56 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน บริเวณถนนซอยหลังตึกพานิชเจริญ 55
57 รวมพลังคนเมืองเพชร... ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 38
58 ชี้แจงมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28
59 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนพานิชเจริญ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 39
60 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจร้านค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 67
61 อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมทำเจลแอลกอฮอล์ 30
62 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด 31
63 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 530
64 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 25
65 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 42
66 กิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล 58
67 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ 49
68 กิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 45
69 ประชุมชี้แจงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 42
70 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 50
71 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 63
72 งานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2563 82
73 งานวันครู ประจำปี 2563 68
74 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 90
75 เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 80
76 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 130
77 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 94
78 พิธีเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 113
79 จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 96
80 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 102
81 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 111
82 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 60
83 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 55
84 การอบรมเรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 114
85 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 118
86 การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 57
87 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำ 17 ชุมชน เดือนตุลาคม 2562 38
88 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 65
89 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 93
90 มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันกันเถอะ 328
91 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 60
92 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 73
93 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 127
94 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 139
95 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 110
96 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 132
97 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 136
98 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 71
99 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90
100 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 147
101 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 341
102 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 77
103 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 69
104 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 116
105 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา 179
106 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 72
107 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 60
108 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 268
109 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง 83
110 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 161
111 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 70
112 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 100
113 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 104
114 การประชุมผู้บริหารฯ พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 122
115 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมใจแสดงความจงรักภักดีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562 121
116 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 81
117 วันเทศบาล ประจำปี 2562 72
118 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 80
119 พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 107
120 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 169
121 พิธีบวงสรวงงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒ 166
122 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง 183
123 พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๒ 213
124 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 118
125 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 353
126 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ 106
127 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 112
128 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 208
129 รางวัลสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 187
130 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 132
131 กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเพชรบุรี 109
132 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 109
133 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 131
134 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 145
135 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 58
136 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 59
137 ประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 80
138 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 125
139 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 175
140 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑ 124
141 พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๘ ปี 123
142 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 110
143 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 151
144 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 124
145 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 292
146 โครงการประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ 56
147 โครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2561 728
148 การจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2561 277
149 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 853
150 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 262
151 จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 314
152 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 342
153 ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560 497
154 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 346
155 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 434
156 กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 341
157 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จ.กระบี่ 458
158 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 368
159 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2560 555
160 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จ.หนองคาย 388
161 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าอวยพรหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 519
162 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 332
163 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 276
164 กิจกรรมประเมินอาสาสมัครสาธารณสุขดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2560 255
165 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 344
166 "ทำดีเพื่อพ่อ"ร่วมกันบริจาคโลหิตทำดีเพื่อน้อมถวายความอาลัย 366
167 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมในพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 202
168 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 281
169 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 430
170 การประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี 267
171 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 623
172 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี รับมอบหนังสือศาลานุกรม (พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก) จาก อ.ชยพัฒน์ และ อ.ทัชชฎิล ศรีสุโร ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีคีตพัฒน์จังหวัดเพชรบุรี 602
173 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ ประจำปี 2559 589
174 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นำคณะพนักงานเทศบาลฯ วางพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 299
175 งานรักษาและพัฒนาแม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2559 285
176 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี และนางกนกวรรณ ปัจจันตโชติ รองปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 340
177 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะ อสม. จากตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ ที่ทำการชุมชนพระนครคีรี 331
178 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเพชรบุรี 450
179 โครงการเชิดชูเกียรติครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชรบุรี 537
180 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2559 380
181 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับคณะ อสม. จากเทศบาลเมืองกระบี่ 315
182 โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร (อาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดี) ประจำปี 2559 427
183 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดรายละเอียดขอบข่ายงานการว่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 391
184 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโคก จ.ขอนแก่น 422
185 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสัญชัย บรรณโศภิษฐ์ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี 319
186 เทศบาลเมืองเพชรุบรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 198
187 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 498
188 เทศบาลเมืองเพชรบรีร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงของเทศบาลฯ ที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 244
189 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น และการเขียนผลงานเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง 281
190 กิจกรรมทำบุญประจำปี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 248
191 มอบประกาศนียบัตรแก่คณะครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะฝึกสอนนักเรียนด้านวิชาการจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษได้ 460
192 นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในโครงการกฎหมายชาวบ้าน ประจำปี 2559 306
193 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 244
194 โครงการกฎหมายชาวบ้าน ประจำปี 2559 242
195 นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 318
196 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี 366
197 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จ.ราชบุรี 327
198 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จ.พิษณุโลก 308
199 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาส่วง จ.อุบลราชธานี 260
200 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายเล็ก พิทักษาวรากร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง จ.นครนายก พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร” 237
201 กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 200
202 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไทรม้า จ.นนทบุรี 233
203 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ นายกทศมนตรีและคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะ 403
204 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านตาก จ.ตาก 378
205 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง 483
206 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี 330
207 กิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล ประจำปี 2559 340
208 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล "กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 230
209 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อ จังหวัดจันทบุรี 533
210 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง 284
211 กิจกรรม "เทศบาลปันยิ้ม" หนึ่งในภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ฯลฯ 266
212 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 497
213 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 212
214 ร่วมทำความสะอาดบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 345
215 รองฯพลยุทธเยี่ยมชมการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 208
216 พิธีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558 243
217 เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 242
218 ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 333
219 ประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนมิถุนายน58 250
220 เปิดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต 276
221 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2558 313
222 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองโคกหล่อ 269
223 ปลัดจรุงศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โนนสะอาด 370
224 นายกยุทธฯ ต้อนรับ นายกผดุง น้อยจันทร์ อบต.เชียงคาน 354
225 นายกยุทธฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม. 249
226 วันเทศบาล2558 296
227 ประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2558 221
228 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าเมืองเพชร 260
229 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล Thailand Music Festival 291
230 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 287
231 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์และทอดน่องท่องเมืองเพชร ปี 58 310
232 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 274
233 รองกิตติพงษ์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 271
234 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 262
235 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี 193
236 ร่วมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศ 201
237 "เพชรบุรีดีจัง" 253
238 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 241
239 ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 233
240 อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯมณเฑียร ทองนิตย์ 347
241 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 385
242 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 273
243 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 362
244 ตรุษจีน 2558 409
245 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 366
246 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 395
247 กิจกรรมรถรางนำเที่ยวเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi City Tour) 460
248 มอบรางวัลในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 370
249 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 374
250 วันปิยมหาราช 2557 409
251 ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2557 338
252 ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ และ EM Ball ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี 337
253 กิจกรรมตักบาตรเทโว 341
254 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 297
255 มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รพ.พระจอมเกล้า 397
256 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 319
257 ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 366
258 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 348
259 พบแกนนำชุมชนประจำเดือนกันยายน 2557 283
260 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2557 317
261 นายกยุทธฯ กล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่พนักงานเทศบาลฯ 539
262 รองพลยุทธ อังกินันทน์ ต้อนรับนายเหนียน ก้วน จิน 438
263 นายเหนียน ก้วน จิน เข้าเยี่ยมคารวะนายกยุทธ 349
264 ต้อนรับ นายเหนียน ก้วน จิน รองเลขานุการประจำสำนักงานเมืองหูหลูเต่า 378
265 โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 387
266 รก.ปลัดฯ รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทน อบจ.ชุมพร 400
267 รก.ปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ 468
268 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ 419
269 รับมอบหนังสือจากนายชาตรี วีวงษ์ 400
270 เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมที่เมืองหูหลู่เต่า 422
271 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 387
272 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 461
273 นายกฯมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา 435
274 ประชุมผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 449
275 ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส 439
276 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์–ถนนสายข้าวแช่ ปี57 534
277 นายกฯมอบเงินแก่มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ 520
278 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 560
279 วันเทศบาล ประจำปี 2557 443
280 ต้อนรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย 536
281 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง 725
282 ผู้ว่าเมืองเพชร ปล่อยปลา เนื่องในวันปีใหม่ไทย 447
283 ทอดน่องท่องเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง นั่งรถ ชมเมือง 487
284 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรอบต. 413
285 ประเพณีสงกรานต์ 2557 454
286 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต 660
287 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ปี 57 590

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th