Thai English

ประมวลภาพกิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนสุรพันธ์ 7
2 ประชุมหารือการสัญจรบริเวณ 6 แยก ถนนภูมิรักษ์ 19
3 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบุรี 9
4 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 33
5 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 29
6 เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดเมืองเพชรปลอดภัยกุ้งกินได้ ไม่ติดโรค 32
7 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าและล้างทำความสะอาดตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 53
8 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง 17
9 ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการ 33
10 ล้างทำความสะอาดถนนตามแผนปฏิบัติงานล้างถนน บริเวณถนนหลังตึกพานิชเจริญและตลาดสด 33
11 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าอาหารทะเลสดและแห้ง 14
12 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำแรงงานต่างด้าวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 16
13 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำแรงงานต่างด้าวที่ทำงานก่อสร้างบริเวณศาลจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 21
14 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการ ร้านอาหาร และสถานบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 38
15 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 40
16 กองสาธารณสุขฯ ประชุมร่วมกับอสม.ลงพื้นที่ทำการค้นหา คัดกรองผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด-19 21
17 การจัดงาน “เทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ปี พ.ศ. 2564” 30
18 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 32
19 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 18
20 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 31
21 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (ภาคค่ำ) 71
22 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 66
23 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 64
24 การประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 63
25 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้ความอนุเคราะห์เสื้อสะท้อนแสงกับพนักงานกองสาธารณสุขฯ 99
26 พิธีโล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า วัดเพชรพลี 105
27 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 78
28 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 102
29 การประชุมหารือแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 32
30 การหารือการจัดทำร่างผังเมือง 114
31 การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 128
32 การอบรมหลักสูตรวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 49
33 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 41
34 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 140
35 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 50
36 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 37
37 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 48
38 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 211
39 วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 95
40 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 44
41 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 189
42 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 187
43 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563 170
44 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ตามแผนปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนนประจำเดือนกันยายน 2563 176
45 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำเดือนกันยายน 2563 177
46 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำสัปดาห์ที่ 8-14 กันยายน 2563 224
47 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 278
48 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 229
49 การประชุมแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน 229
50 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 194
51 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบ้านพักอาศัยพังทลาย 182
52 ล้างทำความสะอาดถนนและลอกท่อระบายน้ำ 188
53 การปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์ 202
54 ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองแก้มลิง 183
55 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 176
56 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 50
57 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 57
58 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563 186
59 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 163
60 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ 55
61 ตรวจเยี่ยมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพ 219
62 การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 191
63 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 62
64 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563 106
65 ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP 129
66 จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ" 140
67 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 57
68 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 96
69 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 54
70 โครงการปันน้ำใจ อสม. ผู้กล้าแนวหน้าโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรี 52
71 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 52
72 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 ณ บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ถนนพงษ์สุริยา และถนนสุรินทร์ฦๅชัย 100
73 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 58
74 การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 68
75 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 96
76 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 173
77 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ณ ร้านข้าวแช่ตลาดริมน้ำ ร้านรสนิรันดร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง ร้านเพ็ญพริกเผ็ด และโรงครัววัดข่อย 59
78 เทศบาลเมืองเพชรบุรีออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม (เพิ่มเติม) ถนนท่าสรง และถนนพานิชเจริญ จำนวน 13 ร้าน 66
79 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม ถนนคลองกระแชง และถนนบริพัตร จำนวน 12 ร้าน 107
80 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรีและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 52
81 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการในด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร พร้อมทั้งแจกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว 107
82 การแจกหน้ากากผ้า 17 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 71
83 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนโพธิ์การ้อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 77
84 การตรวจประเมินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 71
85 ประชุมติดตามการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 59
86 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนดำเนินเกษม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 52
87 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (7 เมษายน 2563) 55
88 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (3 เมษายน 2563) 58
89 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบแอลกอฮอล์ 56
90 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ตลาดสด และศาลาพักรถผู้โดยสาร 55
91 ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 56
92 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 52
93 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน บริเวณถนนซอยหลังตึกพานิชเจริญ 66
94 รวมพลังคนเมืองเพชร... ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 47
95 ชี้แจงมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 48
96 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนพานิชเจริญ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 49
97 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจร้านค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 99
98 อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมทำเจลแอลกอฮอล์ 48
99 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด 55
100 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 615
101 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 47
102 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 48
103 กิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล 79
104 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ 68
105 กิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 70
106 ประชุมชี้แจงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 68
107 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 78
108 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 83
109 งานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2563 93
110 งานวันครู ประจำปี 2563 76
111 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 109
112 เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 91
113 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 137
114 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 108
115 พิธีเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 123
116 จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 113
117 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 117
118 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 122
119 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 67
120 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 62
121 การอบรมเรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 129
122 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 127
123 การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 73
124 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำ 17 ชุมชน เดือนตุลาคม 2562 46
125 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 77
126 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 105
127 มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันกันเถอะ 528
128 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 81
129 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 82
130 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 141
131 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 147
132 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 117
133 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 143
134 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 147
135 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 82
136 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 99
137 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 158
138 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 351
139 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83
140 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 77
141 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 127
142 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา 206
143 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 82
144 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 69
145 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 325
146 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง 93
147 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 200
148 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 86
149 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 106
150 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 119
151 การประชุมผู้บริหารฯ พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 137
152 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมใจแสดงความจงรักภักดีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562 137
153 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 91
154 วันเทศบาล ประจำปี 2562 82
155 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 89
156 พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 116
157 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 217
158 พิธีบวงสรวงงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒ 183
159 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง 195
160 พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๒ 279
161 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 128
162 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 461
163 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ 111
164 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 126
165 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 266
166 รางวัลสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 237
167 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 174
168 กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเพชรบุรี 120
169 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 134
170 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 147
171 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 156
172 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 66
173 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 68
174 ประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 91
175 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 149
176 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 226
177 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑ 134
178 พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๘ ปี 160
179 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 121
180 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 204
181 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 136
182 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 309
183 โครงการประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ 65
184 โครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2561 788
185 การจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2561 290
186 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 914
187 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 296
188 จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 331
189 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 353
190 ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560 546
191 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 382
192 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 489
193 กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 354
194 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จ.กระบี่ 517
195 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 426
196 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2560 635
197 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จ.หนองคาย 410
198 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าอวยพรหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 570
199 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 346
200 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 290
201 กิจกรรมประเมินอาสาสมัครสาธารณสุขดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2560 269
202 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 359
203 "ทำดีเพื่อพ่อ"ร่วมกันบริจาคโลหิตทำดีเพื่อน้อมถวายความอาลัย 418
204 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมในพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 215
205 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 300
206 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 483
207 การประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี 281
208 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 652
209 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี รับมอบหนังสือศาลานุกรม (พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก) จาก อ.ชยพัฒน์ และ อ.ทัชชฎิล ศรีสุโร ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีคีตพัฒน์จังหวัดเพชรบุรี 674
210 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ ประจำปี 2559 641
211 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นำคณะพนักงานเทศบาลฯ วางพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 349
212 งานรักษาและพัฒนาแม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2559 298
213 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี และนางกนกวรรณ ปัจจันตโชติ รองปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 361
214 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะ อสม. จากตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ ที่ทำการชุมชนพระนครคีรี 386
215 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเพชรบุรี 465
216 โครงการเชิดชูเกียรติครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชรบุรี 599
217 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2559 421
218 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับคณะ อสม. จากเทศบาลเมืองกระบี่ 366
219 โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร (อาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดี) ประจำปี 2559 483
220 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดรายละเอียดขอบข่ายงานการว่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 417
221 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโคก จ.ขอนแก่น 443
222 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสัญชัย บรรณโศภิษฐ์ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี 362
223 เทศบาลเมืองเพชรุบรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 206
224 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 555
225 เทศบาลเมืองเพชรบรีร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงของเทศบาลฯ ที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 257
226 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น และการเขียนผลงานเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง 299
227 กิจกรรมทำบุญประจำปี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 256
228 มอบประกาศนียบัตรแก่คณะครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะฝึกสอนนักเรียนด้านวิชาการจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษได้ 473
229 นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในโครงการกฎหมายชาวบ้าน ประจำปี 2559 324
230 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 288
231 โครงการกฎหมายชาวบ้าน ประจำปี 2559 290
232 นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 341
233 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี 415
234 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จ.ราชบุรี 346
235 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จ.พิษณุโลก 358
236 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาส่วง จ.อุบลราชธานี 275
237 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายเล็ก พิทักษาวรากร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง จ.นครนายก พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร” 246
238 กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 212
239 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไทรม้า จ.นนทบุรี 278
240 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ นายกทศมนตรีและคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะ 451
241 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านตาก จ.ตาก 421
242 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง 548
243 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี 386
244 กิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล ประจำปี 2559 350
245 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล "กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 235
246 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อ จังหวัดจันทบุรี 587
247 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง 328
248 กิจกรรม "เทศบาลปันยิ้ม" หนึ่งในภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ฯลฯ 278
249 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 546
250 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 225
251 ร่วมทำความสะอาดบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 358
252 รองฯพลยุทธเยี่ยมชมการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 219
253 พิธีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558 252
254 เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 250
255 ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 346
256 ประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนมิถุนายน58 260
257 เปิดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต 288
258 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2558 325
259 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองโคกหล่อ 279
260 ปลัดจรุงศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โนนสะอาด 387
261 นายกยุทธฯ ต้อนรับ นายกผดุง น้อยจันทร์ อบต.เชียงคาน 368
262 นายกยุทธฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม. 260
263 วันเทศบาล2558 308
264 ประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2558 231
265 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าเมืองเพชร 272
266 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล Thailand Music Festival 299
267 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 293
268 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์และทอดน่องท่องเมืองเพชร ปี 58 325
269 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 289
270 รองกิตติพงษ์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 284
271 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 268
272 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี 201
273 ร่วมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศ 209
274 "เพชรบุรีดีจัง" 270
275 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 255
276 ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 242
277 อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯมณเฑียร ทองนิตย์ 369
278 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 397
279 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 282
280 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 377
281 ตรุษจีน 2558 418
282 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 398
283 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 404
284 กิจกรรมรถรางนำเที่ยวเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi City Tour) 483
285 มอบรางวัลในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 376
286 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 382
287 วันปิยมหาราช 2557 415
288 ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2557 344
289 ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ และ EM Ball ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี 345
290 กิจกรรมตักบาตรเทโว 350
291 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 305
292 มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รพ.พระจอมเกล้า 404
293 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 326
294 ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 378
295 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 354
296 พบแกนนำชุมชนประจำเดือนกันยายน 2557 289
297 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2557 326
298 นายกยุทธฯ กล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่พนักงานเทศบาลฯ 549
299 รองพลยุทธ อังกินันทน์ ต้อนรับนายเหนียน ก้วน จิน 445
300 นายเหนียน ก้วน จิน เข้าเยี่ยมคารวะนายกยุทธ 357
301 ต้อนรับ นายเหนียน ก้วน จิน รองเลขานุการประจำสำนักงานเมืองหูหลูเต่า 386
302 โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 395
303 รก.ปลัดฯ รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทน อบจ.ชุมพร 414
304 รก.ปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ 485
305 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ 432
306 รับมอบหนังสือจากนายชาตรี วีวงษ์ 404
307 เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมที่เมืองหูหลู่เต่า 429
308 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 394
309 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 468
310 นายกฯมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา 440
311 ประชุมผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 454
312 ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส 444
313 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์–ถนนสายข้าวแช่ ปี57 547
314 นายกฯมอบเงินแก่มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ 530
315 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 572
316 วันเทศบาล ประจำปี 2557 446
317 ต้อนรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย 541
318 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง 729
319 ผู้ว่าเมืองเพชร ปล่อยปลา เนื่องในวันปีใหม่ไทย 451
320 ทอดน่องท่องเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง นั่งรถ ชมเมือง 492
321 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรอบต. 419
322 ประเพณีสงกรานต์ 2557 460
323 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต 667
324 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ปี 57 598

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th