Thai English

ประมวลภาพกิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 7
2 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 15
3 การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง 15
4 กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 31
5 กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 40
6 การประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17
7 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี 34
8 การดูแลบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 17
9 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนสุรพันธ์ 124
10 ประชุมหารือการสัญจรบริเวณ 6 แยก ถนนภูมิรักษ์ 139
11 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบุรี 61
12 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 188
13 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 156
14 เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดเมืองเพชรปลอดภัยกุ้งกินได้ ไม่ติดโรค 174
15 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าและล้างทำความสะอาดตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 206
16 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง 56
17 ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการ 164
18 ล้างทำความสะอาดถนนตามแผนปฏิบัติงานล้างถนน บริเวณถนนหลังตึกพานิชเจริญและตลาดสด 152
19 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าอาหารทะเลสดและแห้ง 64
20 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำแรงงานต่างด้าวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 57
21 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำแรงงานต่างด้าวที่ทำงานก่อสร้างบริเวณศาลจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 139
22 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการ ร้านอาหาร และสถานบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 143
23 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 161
24 กองสาธารณสุขฯ ประชุมร่วมกับอสม.ลงพื้นที่ทำการค้นหา คัดกรองผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด-19 145
25 การจัดงาน “เทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ปี พ.ศ. 2564” 159
26 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 149
27 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 123
28 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 143
29 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (ภาคค่ำ) 104
30 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 106
31 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 92
32 การประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 94
33 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้ความอนุเคราะห์เสื้อสะท้อนแสงกับพนักงานกองสาธารณสุขฯ 293
34 พิธีโล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า วัดเพชรพลี 148
35 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 103
36 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 148
37 การประชุมหารือแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 53
38 การหารือการจัดทำร่างผังเมือง 147
39 การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 205
40 การอบรมหลักสูตรวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 99
41 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 63
42 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 176
43 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 82
44 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 64
45 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 87
46 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 272
47 วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 134
48 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 65
49 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 214
50 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 219
51 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563 201
52 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ตามแผนปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนนประจำเดือนกันยายน 2563 234
53 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำเดือนกันยายน 2563 212
54 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและตลาด ประจำสัปดาห์ที่ 8-14 กันยายน 2563 242
55 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 362
56 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 250
57 การประชุมแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน 283
58 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 228
59 ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบ้านพักอาศัยพังทลาย 210
60 ล้างทำความสะอาดถนนและลอกท่อระบายน้ำ 226
61 การปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์ 271
62 ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองแก้มลิง 205
63 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 216
64 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 70
65 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 85
66 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563 199
67 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 182
68 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ 120
69 ตรวจเยี่ยมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสุขภาพ 244
70 การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 205
71 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 76
72 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563 131
73 ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP 151
74 จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ" 182
75 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 69
76 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 109
77 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 64
78 โครงการปันน้ำใจ อสม. ผู้กล้าแนวหน้าโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรี 69
79 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 61
80 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 ณ บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ถนนพงษ์สุริยา และถนนสุรินทร์ฦๅชัย 142
81 เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19 70
82 การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 83
83 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 113
84 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 226
85 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ณ ร้านข้าวแช่ตลาดริมน้ำ ร้านรสนิรันดร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง ร้านเพ็ญพริกเผ็ด และโรงครัววัดข่อย 73
86 เทศบาลเมืองเพชรบุรีออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม (เพิ่มเติม) ถนนท่าสรง และถนนพานิชเจริญ จำนวน 13 ร้าน 81
87 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจร้านเสริมสวยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 บริเวณถนนดำเนินเกษม ถนนคลองกระแชง และถนนบริพัตร จำนวน 12 ร้าน 138
88 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรีและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 63
89 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการในด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร พร้อมทั้งแจกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว 150
90 การแจกหน้ากากผ้า 17 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 84
91 เทศบาลเมืองเพชรบุรีดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนโพธิ์การ้อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 93
92 การตรวจประเมินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 85
93 ประชุมติดตามการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 69
94 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนดำเนินเกษม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 77
95 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (7 เมษายน 2563) 64
96 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการแจกประกาศจังหวัดเพชรบุรีและตรวจประเมินสถานที่ที่เปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (3 เมษายน 2563) 68
97 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบแอลกอฮอล์ 69
98 ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ตลาดสด และศาลาพักรถผู้โดยสาร 67
99 ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 72
100 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 63
101 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน บริเวณถนนซอยหลังตึกพานิชเจริญ 78
102 รวมพลังคนเมืองเพชร... ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 55
103 ชี้แจงมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 59
104 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนพานิชเจริญ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 63
105 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจร้านค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 144
106 อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมทำเจลแอลกอฮอล์ 61
107 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด 67
108 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 685
109 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 60
110 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 63
111 กิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล 90
112 โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ 84
113 กิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 85
114 ประชุมชี้แจงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 85
115 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 87
116 กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 100
117 งานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2563 111
118 งานวันครู ประจำปี 2563 86
119 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 118
120 เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 105
121 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 151
122 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 120
123 พิธีเปิดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 149
124 จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 124
125 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 124
126 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 139
127 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 75
128 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 74
129 การอบรมเรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 143
130 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 141
131 การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 84
132 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำ 17 ชุมชน เดือนตุลาคม 2562 63
133 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 88
134 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 118
135 มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันกันเถอะ 654
136 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 93
137 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 91
138 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 161
139 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำ 17 ชุมชน 162
140 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 125
141 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 162
142 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 159
143 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 93
144 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 111
145 โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 188
146 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 360
147 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 97
148 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 88
149 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 141
150 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา 237
151 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 98
152 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 82
153 โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 364
154 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง 105
155 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 216
156 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 97
157 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 122
158 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 133
159 การประชุมผู้บริหารฯ พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 151
160 เทศบาลเมืองเพชรบุรีร่วมใจแสดงความจงรักภักดีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562 149
161 จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 103
162 วันเทศบาล ประจำปี 2562 93
163 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 97
164 พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 128
165 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 269
166 พิธีบวงสรวงงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒ 206
167 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง 210
168 พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๒ 332
169 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 134
170 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 557
171 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ 124
172 การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน 133
173 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 314
174 รางวัลสำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 258
175 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 187
176 กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเพชรบุรี 144
177 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 163
178 โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 162
179 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 167
180 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 77
181 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 77
182 ประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 100
183 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 180
184 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 270
185 งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑ 147
186 พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๘ ปี 184
187 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ 132
188 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 239
189 โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 146
190 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 331
191 โครงการประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ 72
192 โครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2561 824
193 การจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2561 312
194 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 957
195 กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 314
196 จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 351
197 วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 362
198 ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560 568
199 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 429
200 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 520
201 กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 363
202 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จ.กระบี่ 561
203 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 472
204 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2560 686
205 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จ.หนองคาย 441
206 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าอวยพรหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 615
207 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 359
208 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 301
209 กิจกรรมประเมินอาสาสมัครสาธารณสุขดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2560 280
210 โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 374
211 "ทำดีเพื่อพ่อ"ร่วมกันบริจาคโลหิตทำดีเพื่อน้อมถวายความอาลัย 445
212 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมในพิธีอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 222
213 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 328
214 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 520
215 การประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี 290
216 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 670
217 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี รับมอบหนังสือศาลานุกรม (พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก) จาก อ.ชยพัฒน์ และ อ.ทัชชฎิล ศรีสุโร ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีคีตพัฒน์จังหวัดเพชรบุรี 716
218 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ ประจำปี 2559 680
219 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นำคณะพนักงานเทศบาลฯ วางพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 384
220 งานรักษาและพัฒนาแม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2559 313
221 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี และนางกนกวรรณ ปัจจันตโชติ รองปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 370
222 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะ อสม. จากตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ ที่ทำการชุมชนพระนครคีรี 427
223 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเพชรบุรี 478
224 โครงการเชิดชูเกียรติครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชรบุรี 662
225 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2559 455
226 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับคณะ อสม. จากเทศบาลเมืองกระบี่ 399
227 โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร (อาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดี) ประจำปี 2559 526
228 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดรายละเอียดขอบข่ายงานการว่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 458
229 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโคก จ.ขอนแก่น 452
230 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสัญชัย บรรณโศภิษฐ์ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี 404
231 เทศบาลเมืองเพชรุบรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 216
232 พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี 614
233 เทศบาลเมืองเพชรบรีร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงของเทศบาลฯ ที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 276
234 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้น และการเขียนผลงานเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง 333
235 กิจกรรมทำบุญประจำปี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 266
236 มอบประกาศนียบัตรแก่คณะครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะฝึกสอนนักเรียนด้านวิชาการจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษได้ 488
237 นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในโครงการกฎหมายชาวบ้าน ประจำปี 2559 347
238 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 311
239 โครงการกฎหมายชาวบ้าน ประจำปี 2559 326
240 นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 362
241 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี 442
242 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จ.ราชบุรี 384
243 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จ.พิษณุโลก 390
244 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาส่วง จ.อุบลราชธานี 286
245 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายเล็ก พิทักษาวรากร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง จ.นครนายก พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร” 267
246 กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2559 225
247 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไทรม้า จ.นนทบุรี 320
248 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ นายกทศมนตรีและคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะ 497
249 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านตาก จ.ตาก 472
250 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง 612
251 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี 421
252 กิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล ประจำปี 2559 363
253 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล "กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 242
254 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อ จังหวัดจันทบุรี 628
255 เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง 360
256 กิจกรรม "เทศบาลปันยิ้ม" หนึ่งในภาคีเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง ฯลฯ 292
257 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 590
258 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 233
259 ร่วมทำความสะอาดบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 373
260 รองฯพลยุทธเยี่ยมชมการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 228
261 พิธีวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558 261
262 เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 258
263 ประชุมสันนิบาตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2558 358
264 ประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนมิถุนายน58 267
265 เปิดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต 309
266 โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น ประจำปี 2558 333
267 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองโคกหล่อ 287
268 ปลัดจรุงศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทต.โนนสะอาด 397
269 นายกยุทธฯ ต้อนรับ นายกผดุง น้อยจันทร์ อบต.เชียงคาน 380
270 นายกยุทธฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อสม. 269
271 วันเทศบาล2558 315
272 ประชุมแกนนำชุมชน ประจำเดือนเมษายน2558 240
273 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าเมืองเพชร 281
274 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาล Thailand Music Festival 304
275 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 302
276 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญเที่ยวงานสงกรานต์และทอดน่องท่องเมืองเพชร ปี 58 340
277 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 295
278 รองกิตติพงษ์ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 291
279 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 275
280 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี 206
281 ร่วมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปประเทศ 216
282 "เพชรบุรีดีจัง" 277
283 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 266
284 ผู้บริหารพบแกนนำชุมชน 251
285 อวยพรวันคล้ายวันเกิดผู้ว่าฯมณเฑียร ทองนิตย์ 390
286 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ราชบุรี 406
287 การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 290
288 โครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 387
289 ตรุษจีน 2558 428
290 ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 423
291 โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีจังหวัดเพชรบุรี 411
292 กิจกรรมรถรางนำเที่ยวเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi City Tour) 493
293 มอบรางวัลในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 387
294 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 390
295 วันปิยมหาราช 2557 428
296 ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 2557 351
297 ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ และ EM Ball ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี 354
298 กิจกรรมตักบาตรเทโว 358
299 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย 314
300 มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รพ.พระจอมเกล้า 414
301 เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 334
302 ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี 388
303 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 362
304 พบแกนนำชุมชนประจำเดือนกันยายน 2557 298
305 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปี 2557 335
306 นายกยุทธฯ กล่าวให้โอวาทในการทำงานแก่พนักงานเทศบาลฯ 562
307 รองพลยุทธ อังกินันทน์ ต้อนรับนายเหนียน ก้วน จิน 453
308 นายเหนียน ก้วน จิน เข้าเยี่ยมคารวะนายกยุทธ 366
309 ต้อนรับ นายเหนียน ก้วน จิน รองเลขานุการประจำสำนักงานเมืองหูหลูเต่า 395
310 โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 402
311 รก.ปลัดฯ รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทน อบจ.ชุมพร 421
312 รก.ปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ 507
313 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ 445
314 รับมอบหนังสือจากนายชาตรี วีวงษ์ 411
315 เดินทางไปแลกเปลียนวัฒนธรรมที่เมืองหูหลู่เต่า 436
316 ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 403
317 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 475
318 นายกฯมอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา 446
319 ประชุมผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 461
320 ลงนามถวายพระพรวันราชาภิเษกสมรส 454
321 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์–ถนนสายข้าวแช่ ปี57 556
322 นายกฯมอบเงินแก่มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ 544
323 ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 579
324 วันเทศบาล ประจำปี 2557 457
325 ต้อนรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎเลย 550
326 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง 738
327 ผู้ว่าเมืองเพชร ปล่อยปลา เนื่องในวันปีใหม่ไทย 461
328 ทอดน่องท่องเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง นั่งรถ ชมเมือง 499
329 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรอบต. 427
330 ประเพณีสงกรานต์ 2557 470
331 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต 678
332 โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ปี 57 606

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th