Thai English

 

รายงานทางการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 13
2 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 36
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 7
4 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29
5 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 7
6 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 74
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 7
8 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 97
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 125
10 รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 87

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity