Thai English

แผนการดำเนินงานประจำปี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 179
2 การแก้ไขแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 65
3 การแก้ไขแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 100
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 85
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 196
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 77
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 322
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 62
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 225
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 54
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 329
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 56
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 327

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th