Thai English

 

          จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี (ชุมชนคลองกระแชง และชุมชนตลาดริมน้ำ) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ในวันที่ ๕  มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ในบรรยากาศสุดชิค กลิ่นอายวัฒนธรรมเมืองเก่า เรื่องเล่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าทางวัฒนธรรม และสินค้าตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ครบครันเรื่องอาหาร ขนม ศิลปะ และการแสดง

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity