Thai English

 

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
Amazing Thailand Tourism Year 2018

ความหมายตราสัญลักษณ์
ลายประจำยาม (สถานที่ท่องเที่ยว)

     สื่อถึง ศิลปะ วัฒนธรรมอันล้ำค่า สะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนของคนไทย

ช้าง (การท่องเที่ยวทางบก)
     สื่อถึง สัญลักษณ์ประจำชาติไทยและการมีอัธยาศัยไมตรี เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจอันอบอุ่น เป็นมิตรจากเจ้าบ้าน

เรือ "สุพรรณหงส์" (การท่องเที่ยวทางน้ำ)
     สื่อถึง ตัวแทนแห่งความรุ่งเรือง ล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย สะท้อนความงามอย่างไทยอันน่าประทับใจ เป็นวิถีชีวิตของไทยดั้งเดิมอย่างแท้จริง

ภาพโดยรวมคล้ายกับเครื่องหมาย Infinity
     สื่อถึง ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน นักท่องเที่ยวได้รู้สึกถึงความพิเศษที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวและได้สัมผัสความเป็นไทยที่จะสร้างความสุขและความทรงจำอันน่าประทับใจให้มากกว่าที่เคยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th