Thai English

 

โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    

เชิญชวนทอดน่องท่องเมืองเพชร  เที่ยววัดชมวัง-นั่งรถชมเมือง ฟรีตลอดเส้นทาง

        เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนย้อนอดีตเมืองเพชรบุรีในรูปแบบ ทอดน่อง ท่องเมืองเพชร เที่ยววัดชมวัง นั่งรถชมเมือง 14-15 เมษายนนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

        สำหรับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะได้ร่วมสัมผัสและเข้าร่วมกิจกรรม ทอดน่อง ท่องเมืองเพชร เที่ยววัดชมวัง นั่งรถชมเมือง ตามโครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ระหว่างวันที่ 14 และ 15 เมษายน 2560 เนื่องจากเมืองเพชรบุรี เป็นเมืองตักศิลาของงานช่างที่บรรดาช่างเมืองเพชรทุกยุคทุกสมัยได้สืบทอดงาน และฝากฝีมือไว้ปรากฏตามวัดต่างๆ สืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพชรบุรีจึงได้รับการขนานนามว่า “อยุธยาที่มีชีวิต”

            กิจกรรม ดังกล่าวจัดในรูปแบบพาเที่ยวชมเมืองเพชรด้วยรถรางนำเที่ยว 35 ที่นั่ง 3 รอบบริการ/วัน รอบที่ 1 เวลา 09.30 น. รอบที่ 2 เวลา 12.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 15.00 น. ใช้เวลาประมาณ 2 ½ ชั่วโมง/รอบ ตามโปรแกรมนำเที่ยว ได้แก่ วัดข่อย ชมศาสนสถานหรือเสนาสนะ ที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะชั้นสูงของสกุลช่างเมืองเพชร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ วัดพระนอน วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์พระประจำวันเกิด วันอังคาร และมีความสวยงามติด 1 ใน 4 ของประเทศ พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) พระราชวังที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูฝน โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นสไตล์ และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมไทยเพชรบุรี (โรงงานผลิตขนมหวานร้านลูกเจี๊ยบ) ชมขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตขนมหวานเมืองเพชรที่เลื่องชื่อ หอม หวาน มัน อันเป็นเอกลักษณ์ขนมไทยเพชรบุรี พร้อมชมสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน เช่น วัดกำแพงแลง แม่น้ำเพชรบุรี เรือนกฤษณา อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น(ยกเว้นค่าเข้าชมพระราชวังบ้านปืน) พร้อมบริการน้ำดื่มและผ้าเย็นฟรีตลอดเส้นทาง พิเศษสุดสำหรับผู้ร่วมเดินทางรับของที่ระลึกทุกคน
...สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณปู 089-916-0461

    

    

    

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th