Thai English

 


ชุมชนหน้าพระลาน

          ชุมชนหน้าพระลานเป็นชุมชนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครอง
(ในอดีต) ที่กำหนดให้เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งเป็นชุมชนเมืองได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มในรูปแบบของชุมชนย่อยซึ่งอาจแบ่งตามสภาพพื้นที่หรือการรวมกลุ่มตามสังคมเดิมโดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ         เริ่มจากวัดพระทรงฝั่งขวาตลอดแนว จดถนนโพธิ์การ้อง และซอยโพธิ์การ้อง 5
                     จนถึงทางรถไฟ
ทิศใต้             เริ่มจากสี่แยกถนนมาตยาวงษ์ (วัดลาด) ฝั่งซ้ายตลอดแนวจนถึงทางข้ามถนนรถไฟ      
                      ข้ามไปวัดนาค

ทิศตะวันออก   เริ่มจากถนนมาตยาวงษ์ เริ่มจากวัดพระทรงตลอดแนวจนถึงบริเวณที่ร้าง(เวชบัณฑิต)
                      ติดกับสี่แยกวัดลาด

ทิศตะวันตก     เริ่มจากโรงไม้เก่าข้างปั๊มน้ำมันมานิต เพชรบุรี ถนนโพธิ์การ้อง จนถึงสี่แยกวัดนาค

         ชุมชนหน้าพระลาน อยู่ทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนวิหารใหญ่ไตรโลก  ชุมชนวัดลาด  ย่านการค้าและทางรถไฟ  เป็นชุมชนที่ยังไม่มีที่ทำการชุมชนถาวร  แต่ได้ใช้บ้านเลขที่  68 ซอยวัฒนธรรม 4 ถนนพระทรง ตำบลท่าราบ  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นที่ทำการชุมชนชั่วคราว พื้นที่ชุมชนหน้าพระลานอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรี มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทั้งชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชง
โดยชุมชนหน้าพระลานตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองของตำบลท่าราบ เนื่องจากชุมชนหน้าพระลานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทยตลอดแนว   ทำให้มีสภาพอากาศอบอุ่นสบาย ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด
โดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล เช่นเดียวกับสภาพภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทย ชุมชนหน้าพระลานเป็นชุมชนที่มีประชากรประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ ข้าราชการ  พนักงาน   ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย  ทำขนมหวาน  ฯลฯ  ชุมชนหน้าพระลานมีถนนสายหลัก  จำนวน  5  สาย  ดังนี้

-  ถนนพระทรง เลขคู่           -  ถนนกำแพงเมือง        -  ถนนโพธิ์การ้อง

-  ถนนมาตยาวงษ์               -  ถนนสุรพันธ์  2

และมีถนน/ซอยในพื้นที่  จำนวน  8  สาย  คือ

-  ซอยวัฒนธรรม 4            -  ซอยสุรพันธ์ 1

-  ซอยป่าไหม                  -  ซอยเวชบัณฑิต 3      

-  ซอยพระทรง 2              -  ซอยพระทรง2

-  ซอยโพธิ์การ้อง 5           

          ในพื้นที่ชุมชนหน้าพระลาน มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และโรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนคือวัดพระทรง มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดังนี้

  • ละครชาตรี  ละครชาตรีเป็นละครรำเก่าแก่ ได้รับวัฒนธรรมจากละครของอินเดีย มาสู่เมืองเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน   มีเพียงประวัติว่า หม่อมเมืองซึ่งเป็นหม่อมในรัชกาลที่ 5 เป็นคนเพชรบุรีเป็นผู้มีความสามารถในการเล่นละครชาตรี    จึงมักเล่นถวายหน้าพระที่นั่งทุกครั้งที่เสด็จมา จนได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณ “หน้าพระลาน” เพื่อเป็นที่แสดงละครเป็นประจำ
    ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 มีผู้นำละครนอกมาประสมกับละครชาตรี เรียกว่า  ละครเข้าเครื่อง หรือละครชาตรีเครื่องใหญ่ เป็นละครที่รวมศิลปะการร้องและการรำเข้าด้วยกัน และได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

 

  • งานปั้นหัวสัตว์  เป็นงานศิลปะโดยการนำเอาส่วนที่เป็นเขาของ วัว ควาย เก้ง หรือกวาง
    ที่เสียชีวิตแล้วมาติดเข้ากับหัวสัตว์ที่ปั้นขึ้น และตกแต่งประดับเพื่อดูเสมือนจริง ผู้สืบสานงานศิลปะชิ้นนี้คือ นายอรุณ  ชื่นอารมณ์  บ้านไม่มีเลขที่ ถนนสุรพันธ์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

     

 

 

 

กิจกรรมชุมชน 

 

 

 

...อยู่ระหว่างปรับปรุง...

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้220
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้907
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3607
mod_vvisit_counterเดือนนี้12680
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8268
mod_vvisit_counterทั้งหมด136491

We have: 7 guests online
ไอพีคุณ: 34.204.191.0
วันนี้: ก.พ. 27, 2020

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity