Thai English

 


ชุมชนไร่ขิง

         ชุมชนไร่ขิง    เป็นชุมชนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครอง (ในอดีต)
ชื่อชุมชนจันทร์ม่วงขิง  ต่อมาในปี 2539 ได้มีการแบ่งแยกชุมชนจันทร์ม่วงขิง ออกเป็น 3 ชุมชน คือ ชุมชน
จันทราวาส ชุมชนไร่ขิง และชุมชนต้นมะม่วงตามลำดับ ชุมชนไร่ขิง เดิมมีประชากรประมาณ 50 ครอบครัว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนากว้าง มีสระน้ำ ชื่อสระโคกไห เป็นสระน้ำที่เก็บไว้ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ กลางหมู่บ้านจะมีบ่อน้ำที่ประชาชนไว้กินไว้ใช้ 1 บ่อ และมีแหล่งน้ำที่ใช้อาบ 1 บ่อ คือ สระดาวเพ็ด พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไผ่ ป่าผลไม้หลากหลายชนิด เช่นลูกหว้า ตะขบ มะม่วง ลุกไข่เน่า ลูกฟักข้าว ต้นชำเรียง ต้นเล็บเหยี่ยว ต้นอินผาลัม และต้นไผ่ขุย ชาวบ้านไร่ขิงจะเก็บผลไม้ต่างๆ เหล่านี้ไปขายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ โดยมีอาชีพหลักคือ การทำนา ทำไร่ อาชีพค้าขาย เป็นอาชีพรอง และในหมู่บ้านจะมีการทำขนมพื้นเมืองประเภทเชื่อมอีกด้วย  ในหมู่บ้านมีวัดร้าง คือ วัดเสมาสามชั้น มีโรงเรียนช่างไม้ หรือโรงเรียนเทคนิคเพชรบุรีในปัจจุบัน  มีเตาเผาอิฐมอญอยู่ใกล้ๆ วัดแรกในปัจจุบัน เหลือเพียงวัดแรก เตาเผาอิฐเลิกร้างไปแล้ว วิถีชีวิตอยู่อย่าง
เรียบง่าย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีต้นไม้ใหญ่เรียกว่า “ต้นแคป่า” เป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ปัจจุบัน
ได้สร้างศาลไว้สักการะบูชา ตรงศาลาเอนกประสงค์ (แคทอง) ในปัจจุบันนี้โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ        เริ่มจากซอยเจตน์จำลอง 3 เริ่มจากร้านคลินิกรักษาสัตว์เลี้ยวซ้ายฝั่งขวาตลอดแนว
                     จรดถนนไม่มีชื่อหลังบ้านคุณบุปผา รอบรู้

ทิศใต้            เริ่มจากปากซอยบริพัตร 5 ตั้งแต่บ้านพักครูวิทยาลัยเทคนิคตลอดแนวจดทางรถไฟ
ทิศตะวันออก  เริ่มจากถนนคันคลองชลประทาน จรดทางรถไฟ
ทิศตะวันตก    ถนนบริพัตร เริ่มจากบ้านพักทหารแก่งจนถึงวิทยาลัยเทคนิคริมแม่น้ำเพชรบุรี

         ชุมชนไร่ขิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนวัดจันทราวาสและชุมชนต้นมะม่วง ที่ทำการชุมชนตั้งอยู่ ซอยเจตน์จำลอง 3/1 ภายในวัดแรกชุมชนไร่ขิง เป็นชุมชนที่มีอาณาเขตติดแม่น้ำเพชรบุรี  ทำให้พื้นที่ในชุมชนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำทั้งชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชง โดยชุมชนไร่ขิงตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองของตำบลท่าราบ เนื่องจากชุมชนไร่ขิงอยู่ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน
ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทยตลอดแนว ทำให้มีสภาพอากาศอบอุ่นสบาย ไม่ร้อนจัดและ
ไม่หนาวจัด โดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล เช่นเดียวกับสภาพภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทย ชุมชนไร่ขิงมีประชากรที่ประกอบอาชีพหลากหลายได้แก่  ข้าราชการ  พนักงาน   ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  อาชีพรับจ้าง 
อาชีพค้าขาย  ทำขนมหวานฯลฯ  มีถนนสายสำคัญ  จำนวน  3  สาย  ดังนี้

  • ถนนบริพัตร
  • ถนนภูมิรักษ์
  • ถนนคลองชลประทาน

มีซอย/ตรอก ในพื้นที่    จำนวน  6   สาย   ดังนี้

       -   ซอยเจตน์จำลอง 3              -  ซอยเจตน์จำลอง3/3
       -   ซอยเจตน์จำลอง 3/1           -  ซอยบริพัตร5

       -   ซอยเจตน์จำลอง 3/2           -  ซอยบริพัตร5/1
       -   ซอยเสมาสามชั้น                 -  ซอยแม่เยื้อง¾

         ในพื้นที่ชุมชนไร่ขิง มีโรงเรียนสอนพิเศษบริเวณถนนบริพัตรประชาชน ในชุมชนไร่ขิงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีวัดตั้งอยู่ในชุมชน  แต่ประชาชนจะเดินทางไปทำบุญ ณ วัดแรก ซึ่งใกล้ ๆ ชุมชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม นายเฉลิม  พึ่งแตง  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69/2 ซ.บริพัตร 5 หลังวิทยาลัยเทคนิค ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีความชำนาญ ด้านงานปูนปั้น  งานจิตรกรรม  เป็นหนึ่งในสกุลช่างเมืองเพชร  ที่มีฝีมือ  และความละเอียด หาชมได้ทั่วไปตามวัดต่าง ๆ


 

 

 

กิจกรรมชุมชน 

 


 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้220
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้952
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3607
mod_vvisit_counterเดือนนี้12725
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8268
mod_vvisit_counterทั้งหมด136536

We have: 6 guests online
ไอพีคุณ: 34.204.191.0
วันนี้: ก.พ. 27, 2020

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity