Thai English

 


ชุมชนต้นมะม่วง

           ชุมชนต้นมะม่วง  เป็นชุมชนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี  ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครอง
(ในอดีต) ชื่อชุมชนจันทร์ม่วงขิง ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ได้มีการแบ่งแยกชุมชนจันทร์ม่วงขิง ออกเป็น 3 ชุมชน คือ ชุมชนจันทราวาส  ชุมชนไร่ขิง และชุมชนต้นมะม่วงตามลำดับ โดยมีอาณาเขต ดังนี้

           ทิศเหนือ         เริ่มจากบ้านพักทหารแก่งกระจาน ถนนบริพัตร และซอยบริพัตร 5
                                 ตั้งแต่
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีฝั่งขวาตลอดแนว จรดถนนภูมิรักษ์
           ทิศใต้             เริ่มจากซอยราชดำริห์ 1 ติดกับหมู่บ้านโพธิ์ด้วน หมู่ 6 ต.ต้นมะม่วง
                                 เขตอบต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

           ทิศตะวันออก   เริ่มจากร้านขายผลไม้ดอง ทางเข้าซอยบริพัตร 5ริมถนนภูมิรักษ์ตลอดแนว
                                
จรดถนนราชดำริห์
           ทิศตะวันตก     เริ่มจากร้านอาหารริมน้ำติดกับแม่น้ำเพชรบุรี  ตลอดแนวตลิ่งฝั่งตำบลท่าราบ
                                 จรดบ้านพักทหารแก่งกระจาน

           ชุมชนต้นมะม่วง อยู่ทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ชุมชนไร่ขิง พื้นที่ชุมชนต้นมะม่วง อยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรีจึงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำตลอดทั้งชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชง
โดยชุมชนต้นมะม่วงตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองของตำบลท่าราบ  เนื่องจากชุมชนต้นมะม่วง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี
เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทยตลอดแนว ทำให้มีสภาพอากาศอบอุ่นสบาย ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด โดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล เช่นเดียวกับสภาพภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทยชุมชนต้นมะม่วง  มีถนนสายสำคัญ  จำนวน  2  สาย  ดังนี้

  • ถนนราชดำริห์
  • ถนนบริพัตร

และมีถนนซอยในพื้นที่  จำนวน  7  สาย  ดังนี้

  • ซอยบริพัตร 5                          
  • ซอยราชดำริห์ 1             
  • ซอยอุรุพงษ์ 1
  • ซอยอุรุพงษ์ 2      
  • ซอยอุรุพงษ์ 3
  • ซอยโรงสี   
  • ซอยชาญใช้จักร

           ชุมชนต้นมะม่วง เป็นชุมชนที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ ข้าราชการ  พนักงาน  
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย  ทำขนมหวาน  ฯลฯ  พื้นที่ชุมชนต้นมะม่วง
มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนจำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี แบ่งออกเป็น ๒ ฝั่ง  
ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปวช.ถึงระดับชั้นปวส. ประชาชนในชุมชนต้นมะม่วงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ไม่มีวัดตั้งอยู่ในชุมชน

 

 

 

กิจกรรมชุมชน 

 


 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้93
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้220
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้915
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3607
mod_vvisit_counterเดือนนี้12688
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8268
mod_vvisit_counterทั้งหมด136499

We have: 8 guests, 1 bots online
ไอพีคุณ: 34.204.191.0
วันนี้: ก.พ. 27, 2020

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity