Thai English

 


ชุมชนจันทราวาส

          ชุมชนจันทราวาส  เดิมเป็นชุมชนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
กรมการปกครอง(ในอดีต)  ชื่อ ชุมชนจันทร์ม่วงขิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการแบ่งแยกชุมชนจันทร์ม่วงขิงออกเป็น  3  ชุมชน คือ ชุมชนจันทราวาส  ชุมชนไร่ขิง  และชุมชนต้นมะม่วง  ตามลำดับโดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ           เริ่มจากคลองวัดเกาะตลอดแนว ระหว่างชุมชนท่าหินและชุมชนวัดเกาะ
ทิศใต้               เริ่มจากซอยเจตน์จำลอง 3 ฝั่งซ้ายเริ่มจากบ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 23

ทิศตะวันออก    เริ่มจากถนนภูมิรักษ์และรอยต่อถนนโพธิ์การ้อง ชุมชนท่าหิน
ทิศตะวันตก      เริ่มจากตรงบริเวณวัดจันทราวาส ติดแม่น้ำเพชรบุรีเลียบแนวตลิ่งฝั่งท่าราบ
                         ติดบ้านพักทหาร

          ชุมชนจันทราวาส  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เป็นชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนท่าหินและชุมชนไร่ขิง  ชุมชนจันทราวาสมีอาณาเขตเลียบฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีและมีคลองวัดเกาะอยู่ทางทิศตะวันตก  มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  เทศบาลเมืองเพชรบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ตำบลได้แก่  ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชง  โดยชุมชนจันทราวาสตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองของตำบลท่าราบ  เนื่องจากชุมชนจันทราวาสอยู่ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน  ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทยตลอดแนว  ทำให้มีสภาพอากาศอบอุ่นสบายไม่ร้อนจัด และไม่หนาวจัดโดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาลเช่นเดียวกับสภาพภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทย  ชุมชนจันทราวาสเป็นชุมชนที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพหลากหลายได้แก่  ข้าราชการ  พนักงาน  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย  ทำขนมหวาน ฯลฯ  ชุมชนจันทราวาสมีถนนสายสำคัญจำนวน  1  สายคือ

-ถนนบริพัตร

และมีถนนซอยในพื้นที่จำนวน  4  สายคือ

- ซอยประสานสุข 1

- ซอยเจตน์จำลอง 3

- ซอยเจตน์จำลอง 3/1

- ซอยเจตน์จำลอง 3/3

            มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนจำนวน  2  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทราวาส  (ศุขประสารราษร์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมีห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี) จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ในวัดแรก  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจันทราวาส  ประชาชนในชุมชนจันทราวาสส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดในพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนจำนวน 2 วัด ได้แก่  วัดจันทราวาส และวัดแรก (โบสถ์ไม้สัก)

 

 

กิจกรรม การประชุมชุมชนประจำเดือน

 

 


 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้135
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้220
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้957
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3607
mod_vvisit_counterเดือนนี้12730
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8268
mod_vvisit_counterทั้งหมด136541

We have: 6 guests online
ไอพีคุณ: 34.204.191.0
วันนี้: ก.พ. 27, 2020

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity