Thai English

พระรามราชนิเวศน์

      พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน เป็นพระราชวังที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ให้สร้างต่อเสร็จในปี พ.ศ.2469 และได้พระราชทานนามว่า “พระรามราชนิเวศน์”

ที่ตั้งและการเดินทาง
      ตั้งอยู่ภายในจังหวัดทหารบกเพชรบุรี ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรีห่างจากพระนครคีรีประมาณ 2 กิโลเมตร มีถนนดำรงรักษ์ ผ่านพระราชวังทางทิศเหนือ ถนนราชดำเนินผ่านทางทิศตะวันออก โดยเปิดให้เข้าเฉพาะประตูทางทิศเหนือ

สิ่งที่น่าสนใจ
      พระที่นั่งศรเพชรปราสาท เป็นพระตำหนักเพียงหลังเดียวของพระรามราชนิเวศน์ อาคารภายนอกดูเรียบง่าย แต่มีรูปทรงและการตกแต่งที่งดงามแปลกตาน่าชม เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า มีประราชประสงค์ให้ก่อในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปโมเดิร์นสไตล์โดยย่อมาจากพระราชวังของพระเจ้าวิลเฮิร์มไกรเซอร์ แห่งประเทศเยอรมัน โดยมีมิสเตอร์คาร์ล ดอริ่ง สถาปนิกชาวเยอรมัน ซึ่งเคยรับราชการอยู่กรมรถไฟเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบตามพระกระแสรับสั่ง พระตำหนักมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก และแบบอาร์ทนูโวซึ่งเป็นความนิยมของเยอรมันในสมัยนั้น
      แบบแผนของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมสวนหย่อม มีสระน้ำพุอยู่ตรงกลางความโดดเด่นอยู่ที่รูปแบบการก่อสร้างแบบเรขาคณิตและการใช้สีสันของเสาแต่ละต้นกับผนังท้องให้แลดูคลาสสิก มีบันไดเวียนคู่ขึ้นสู่ชั้นบน ลักษณะวนเข้าหากันเป็นรูปดอกจิก ราวบันไดแต่ละด้านมีตุ๊กตากระเบื้องรูปเด็กในอิริยาบถต่างๆประดับไว้
      นอกจากนี้ พระตำหนักหลังนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามแบดมินตันแห่งแรกของประเทศไทยจุดเด่นของพระตำหนักหลังนี้อีกอย่างหนึ่งคือการตกแต่งภายในห้อง ซึ่งทางช่างได้พลิกแพลงให้แต่ละห้องมีรูปลักษณ์แตกต่างกันทั้งสีสันและวัตถุที่ใช้

       พระรามราชนิเวศน์เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่ 08.00 – 16.30 น.

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th