Thai English

 

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ของดีเมืองเพชรบุรี

              ขนมเมืองเพชร เป็นคำที่ใช้เรียกขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่หลายคนรู้จักกันดี 
 
  • จาวตาลเชื่อม เป็นการนำจาวตาลซึ่งเนื้อของจาวตาลแข็งซุยคล้ายจาวมะพร้าว แต่แน่นกว่า นำมาเชื่อมกับน้ำตาล นำไปเป็นส่วนประกอบของขนมอื่นได้อีก เช่น กินกับข้าวเหนียวมูน เป็นต้น

 
  • ขนมตาล ทำจากลูกตาลที่แก่และสุกงอม นำเนื้อลูกตาลมายีแล้วนำไปผสมกับแป้ง น้ำตาลโตนดและกะทิ คนให้เข้ากัน นำไปนึ่ง หอมเหลืองน่ารับประทาน


 
 
  • ขนมหม้อแกง มีรสหวานมันและต่างจากขนมหม้อแกงเมืองอื่นตรงที่เนื้อละเอียดแต่ไม่แน่นจนแข็ง ไม่จับเป็นก้อนหรือมีรูพรุน ไม่มีหอมเจียวโรยหน้า

 
 
  • มะตูมเชื่อม โดยการนำผลมะตูมฝานเป็นแว่นๆ แล้วนำมาเชื่อมโดยกรรมวิธีการเชื่อมทั่วไป แต่ผลมะตูมไม่ได้มีตลอดทั้งปี ถ้าหมดฤดูแล้วต้องอดใจรอในปีถัดไปถึงจะได้ลิ้มรสกันใหม่

 
 
  • ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวนึ่งสุก ที่ด้านบนหอม หวานมันด้วยน้ำกะทิและถั่วดำโรยหน้า

 

 

        พระนครคีรี
      "เขาวัง" จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามน่าชม ทั้งด้านธรรมชาติและศิลปกรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน และที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก สถาปัตยกรรมไทยและจีน จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
    
         

      วัดมหาธาตุวรวิหาร
      เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาในสมัยใด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาแต่สมัยสุโขทัย มีโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่ามากมาย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพชรตามคติโบราณถือว่าเมืองที่มีวัดมหาธาตุสร้างอยู่ใจกลางเมืองเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญ จึงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


 

        

      พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
      เป็นพระราชวังที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ให้สร้างต่อเสร็จในปี พ.ศ.2469 และได้พระราชทานนามว่า “พระรามราชนิเวศน์”

   

       วัดสระบัว
       เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โบราณสถานบริเวณวัดยังคงสภาพเดิมแต่แรกสร้างโดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นโบราณอันงดงาม จึงมีผู้กล่าวว่าหากต้องการชมงานปูนปั้น สมัยอยุธยาต้องมาที่วัดสระบัว

 
 

   

      วัดใหญ่สุวรรณาราม
      ชาวเมืองเพชรเรียกสั้นๆว่า วัดใหญ่ เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิ พระอุโบสถ สาลาการเปรียญซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) เล่าขานเป็นตำนานสืบต่อมาจนทุกวันนี้


 

      วัดเกาะสุทธาราม
      ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดเกาะ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย สมันพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) แต่เดิมมีแม่น้ำไหลผ่านโดยรอบ อาณาเขตของวัดจึงมีสภาพเป็นเกาะ ภายในวัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย


 

      วัดเพชรพลี
      ตามตำนานเล่าว่าวัดนี้ตั้งอยู่เมืองพริบพลีเก่า เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาพร้อมกับตำนานเมืองเพชรบุรี บริเวณดังกล่าวสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพราหมณ์ และปรากฏหลักฐานของเทวสถานวิหาร โบสถ์พราหมณ์ และเสาชิงช้า ตั้งอยู่มุมกำแพงวัด


 

      วัดกำแพงแลง
      เป็นที่ตั้งของโบราณสถานแบบขอมและเก่าแก่ที่สุดในเมืองเพชรบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1720 - 1780) ที่แผ่อำนาจเข้ามาสู่ดินแดนทางภาคกลางของประเทศไทยและเมืองเพชรบุรีเป็นแหล่งสุดท้ายที่แผ่อิทธิพลมาถึง แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และการตั้งชุมชนมาแล้วอย่างยาวนาน

 

ก๋วยเตี๋ยว

      

ก๋วยเตี็ยวเนื้อน้ำแดง เจ็กเม้ง สาขาน้ำพุ
        "รสชาติของน้ำแกงที่เข้มข้น เพราะปรุงด้วยเครื่องเทศ และความใส่ใจในรายละเอียดของแม่ค้า ทำให้ร้านนี้เป็นที่ดึงดูดของลูกค้า ทั้งในและต่างจังหวัด”


 

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊นก
        “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เกิดจากความรักและความพยายาม  คิดสูตรด้วยตนเองจนกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำซุปหอมกลมกล่อม เนื้อนุ่มลิ้นไม่มีกลิ่นคาว”


 

ก๋วยเตี๋ยวหมู เพ็ญพริกเผ็ด
          “ที่ไม่ยิ้มไม่พูดเพราะเราตั้งใจ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด”

 

 


 

ก๋วยเตี๋ยวทะลล้านสตางค์
          “ก๋วยเตี๋ยวทะเลน้ำแดงหอมน้ำซุปสูตรที่ไม่เหมือนใคร”


 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity