Thai English

 

สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีนางนารีรัตน์  คงสุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

      ภารกิจหน้าที่ (ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนงาน)
      - งานธุรการ
        มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานธุรการ
      - งานทะเบียนราษฎร
        มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
      - งานรักษาความสงบและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานรักษาความสงบและความมั่นคง และควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงานรักษาความสงบและความมั่นคง
      - งานพัฒนาการเมืองการปกครอง ฝ่ายปกครอง
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานพัฒนาการเมืองการปกครอง เกี่ยวกับการประสานการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ดำเนินการเรื่องการประชุมสภาเทศบาล การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


     การให้บริการ
     - ให้บริการปิดประกาศ (กรณีขอจดทะเบียนขายที่ดิน, ขอจดทะเบียนโอนมรดกฯ) ติดต่อ งานธุรการ 032-403888 ต่อ 2202
     - ให้บริการการแจ้งเกิด, การแจ้งตาย, การแจ้งย้ายที่อยู่และการแจ้งปลายทาง, การแก้ไขรายการ, งานบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ งานทะเบียนราษฎร 032-403888 ต่อ 1402
     - ให้บริหารรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขยุติปัญหาการร้องเรียนให้สำเร็จลุล่วง เป็นที่พอใจแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ติดต่อ งานรักษาความสงบและความมั่นคง 032-403888 ต่อ 2202
     - ให้บริการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ติดต่อ งานรักษาความสงบและความมั่นคง 032-403888 ต่อ 2202
     - ให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บริหารกำจัดสัตว์มีพิษ เช่น งู ต่อ เป็นต้น บริการตัดต้นไม้ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการระงับอัคคีภัย ล้างถนนกรณีมีสิ่งสกปรกบนผิวถนนอันเกิดจากคราบน้ำมัน ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 032-425245 หรือ 199
 


     โครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ
     1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม)
     2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)
     3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
     4. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
     5. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองเพชรบุรี
 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้409
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้446
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้855
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2970
mod_vvisit_counterเดือนนี้2620
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9468
mod_vvisit_counterทั้งหมด149346

We have: 4 guests online
ไอพีคุณ: 3.83.188.254
วันนี้: เม.ย. 06, 2020

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity