Thai English

ประชุมหารือการสัญจรบริเวณ 6 แยก ถนนภูมิรักษ์

          วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี นำโดยนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จัดการประชุมหารือการสัญจรบริเวณ 6 แยก ถนนภูมิรักษ์ เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โอกาสนี้ได้เรียนเชิญท่านณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมการประชุม  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง , แขวงทางหลวงเพชรบุรี , สำนักงานทางหลวงชนบทเพชรบุรี ,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากปัจจุบันบริเวณ ๖ แยก ถนนภูมรักษ์  เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก พบปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทำให้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเวลาเร่งด่วน และส่งผลให้ประสิทธิภาพของการสัญจรบริเวณดังกล่าวลดลง โดยเฉพาะจุดที่เป็นคอขวดบริเวณจุดตัดทางรถไฟทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
          ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเพชบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน  จึงได้มีการประชุมหารือมาโดยตลอด  และขณะนี้ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจแล้ว หากในอนาคตได้รับงบประมาณจัดสรร  เทศบาลเมืองเพชรบุรีจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว และจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง  ในระหว่างนี้ขอให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางการสัญจรด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      

      

      

      

      

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th