Thai English

การจัดงาน “เทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ปี พ.ศ. 2564”

        วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย OTOP ปี พ.ศ. 2564” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ในระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP  ต่างจังหวัด และเป็นการส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 โอกาสนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th