Thai English

การประชุมแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน

         วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร การรถไฟแห่งประเทศไทย
(ที่ปรึกษาโครงการ) และผู้แทนบริษัทซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขัง โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรีขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทซิโนไทย ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณริมทางรถไฟตั้งแต่แม่น้ำเพชรบุรี
ถึงคลองเจ๊กสี ดังนี้
        1. บริเวณทางขึ้นนามอญดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด 2x2 เมตร เป็นความยาวประมาณ 150 เมตร
        2. ขุดร่องระบายน้ำขนาดลึก 2 เมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมดาดคอนกรีตความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร
        3. ทำการวางท่อเหลี่ยมขนาด 2x2 เมตร บริเวณใต้ผิวจราจรจุดตัดข้ามทางรถไฟได้แก่บริเวณจุดตัดที่ 6 ทางข้ามไปกุ่มสะแก,บริเวณจุดตัดที่ 7 ทางข้ามแยกวัดลาด,บริเวณจุดตัดที่ 8 ทางข้ามแยกท่าหิน

        โดยที่ปรึกษาโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อเรียกร้องที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีร้องขอไปเสนอบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วนต่อไป

   

   

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th