Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 88
152 ขอเชิญชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง 13 ต.ค. 61 132
153 การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 188
154 แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ 154
155 รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี 2561 115
156 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 85
157 โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 168
158 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 243
159 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 271
160 แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Code of Conduct) 208
161 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 317
162 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 141
163 การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 126
164 แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน 162
165 กำหนดให้การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 154
166 โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน กิจกรรมที่ 3 รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ 222
167 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 141
168 ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์และ Facebook เทศบาลฯ ผ่านทาง QR CODE 484
169 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 196
170 การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 256
171 ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง! ยังเป็นๆ 266
172 โรงเรียนธรรมิกวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 277
173 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว 258
174 เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 454
175 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 756
176 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 268
177 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29
178 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเรียงความ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 480
179 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 293
180 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 457

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th