Thai English

 

เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยนายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ร่วมกับสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ จัดเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณถนนสุรินทรฦๅชัย (ถนน 18 เมตร) ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงสืบต่อไป
          สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้า พร้อมทั้งกระถางธูปของศาลเจ้าจำนวน 21 กระถาง ไปยังซุ้มสักการะเทพเจ้า บริเวณถนน 18 เมตร ส่วนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดให้ประชาชนสักการะเทพเจ้าในช่วงเย็นมีกิจกรรมพิธีเปิดผัดหมี่ซั่วกระทะยักษ์
          กิจกรรมสาธิตการชงชา การถักเชือก การตัดกระดาษมงคลจีน การแสดงมังกร การเชิดสิงโต การแสดงของนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงของเด็กนักเรียน และซุ้มอาหารสำหรับแจกจ่ายประชาชน และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จะมีพิธีอัญเชิญเทพเจ้ากลับ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีเที่ยวงานประเพณีตรุษจีน  ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561

    

    

    

    

    

      

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity