Thai English

 

รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า หลังพบผู้ป่วย 1 รายในเขตเทศบาล

         นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้พบผู้ป่วยโรคไข้ออกผื่น หรือ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา จึงได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่อาจจะมีการติดเชื้อได้ พร้อมซักประวัติและเก็บปัสสาวะ ของผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อส่งตรวจหาเชื้อต่อไป

         นายพลยุทธฯ กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 9 วันที่ 13 และวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 05.00-07.00 น. เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ในพื้นที่ที่ดำเนินการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ขยายเชื้อในพื้นที่

         สำหรับการรับมือกับโรคไข้ซิก้าในพื้นที่เทศบาลฯ นั้น นายพลยุทธ กล่าวว่า อย่าคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องไกลตัว แม้ว่าประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคไข้ซิก้าเฉลี่ยปีละ 5 คน แต่โอกาสในการรับเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการป้องกันตนเองอย่าให้ ยุงกัด รวมถึงต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามแหล่งต่างๆ เมื่อมีไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง มีผื่นแดง ปวดข้อ หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที อย่ากินยาแอสไพรินหรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ เพราะจะทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น แต่ควรกินยาพาราเซตามอลแทน และที่สำคัญ อย่าคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องไกลตัว นายพลยุทธฯ ย้ำ

        สำหรับประชาชนท่านใดต้องการให้เทศบาลฯ เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ในบริเวณบ้านหรือในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-425-010 ในวัน เวลาราชการ

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th