Thai English

 


ชุมชนท่าหิน

          ชุมชนท่าหิน   เป็นชุมชนที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครอง  (ในอดีต)
เดิมชื่อชุมชนเกาะหินลาด ต่อมาในปี 2539 ได้มีการแบ่งแยกชุมชนเกาะหินลาดออกเป็น 3 ชุมชน  คือ ชุมชนวัดเกาะ ชุมชนท่าหิน และชุมชนวัดลาด ตามลำดับ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ          เริ่มจากถนนเพชรพลีฝั่งขวา จากบ้านเลขที่ 2-72 (เลขคู่) จรดถนนโพธิ์การ้อง

ทิศใต้              เริ่มจากคลองวัดเกาะเริ่มจากวัดป้อมตลอดแนวจรดถนนโพธิ์การ้อง

ทิศตะวันออก    เริ่มจากโรงเรียนศึกษาปัญญา ถนนมาตยาวงษ์ถึงคลองวัดเกาะติดกับสะพานนเรศน์

ทิศตะวันตก      เริ่มจากถนนโพธิ์การ้องจดทางข้ามรถไฟ ข้ามไปโพธิ์พระ-บางแก้ว

         ชุมชนท่าหินอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนวัดลาด
ชุมชนวัดเกาะ  ชุมชนวัดจันทราวาสและชุมชนไร่ขิง  มีที่ทำการชุมชนเป็นอาคารที่ทำการตั้งอยู่ในบริเวณ
วัดป้อม ถนนท่าหิน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีพื้นที่ชุมชนท่าหินเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งชุมชน เทศบาลเมืองเพชรบุรี มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  2 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชง โดยชุมชนท่าหินตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองของตำบลท่าราบ มีพื้นที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร
เนื่องจาก ชุมชนท่าหิน อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อันเป็นพื้นที่
ใจกลางของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน  ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทยตลอดแนว ทำให้มีสภาพอากาศอบอุ่นสบาย ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด โดยแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล เช่นเดียวกับสภาพภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทย

ชุมชนท่าหินมีถนนสายสำคัญ  จำนวน 4 สาย คือ

  • ถนนมาตยาวงษ์
  • ถนนท่าหิน
  • ถนนเพชรพลี
  • ถนนโพธิ์การ้อง

และมีถนนซอยในพื้นที่  จำนวน  5  สาย คือ

  • ซอยท่าหิน1    
  • ซอยท่าหิน 3
  • ซอยท่าหิน 5   
  • ซอยหมู่บ้านปึกเตียน 2
  • ซอยหมู่บ้านปึกเตียน 2/1

        ชุมชนท่าหิน เป็นชุมชนที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานบริษัท
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย  ทำขนมหวาน ฯลฯ ในพื้นที่ชุมชนท่าหิน 

มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนศึกษาปัญญา เป็นโรงเรียนเอกชนที่
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชาชนในชุมชนท่าหินส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน  จำนวน 1 วัด  ได้แก่ วัดป้อม และมีวัดในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 3 วัด คือวัดเกาะ วัดแรก วัดจันทราวาส ซึ่งได้แบ่งเขตการปกครอง เป็นของชุมชนต่างๆ ไปตามพื้นที่นั้นๆ ชุมชนท่าหินมีสถานที่ตั้ง ที่ทำการชุมชนอยู่ในเขตวัดป้อม  คือ

1. วัดป้อม  เป็นวัดเก่าแก่ที่ประชาชนในพื้นที่ ใช้ประกอบพิธีต่างๆ

         2. ศาลากลางบ้านที่ชาวบ้านในชุมชนใช้ประกอบกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆร่วมกัน เช่น
ทำบุญปีใหม่ ทำบุญวันสงกรานต์ หรืออบรมเรียนรู้อาชีพ  เรียกว่า ศาลาบาบู

มีศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในชุมชน คือ

  • ศิลปะลายรดน้ำ  เป็นวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปจากเมืองเพชรบุรีแต่มีผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนผู้ที่สนใจทั่วไปทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าหิน เป็นช่างสกุลเมืองเพชร คือ ช่างธานินทร์  ชื่นใจ (ช่างน้อง) จำนวน 1 ท่าน

 

 

กิจกรรมชุมชน 

 


 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้220
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้958
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3607
mod_vvisit_counterเดือนนี้12731
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8268
mod_vvisit_counterทั้งหมด136542

We have: 7 guests online
ไอพีคุณ: 34.204.191.0
วันนี้: ก.พ. 27, 2020

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity